Galerie moderního umění v Hradci Králové

GMU_foto1   GMU_foto2   GMU_foto3

Galerie patří svým rozsahem a kvalitou své sbírky mezi nejvýznamnější galerie České republiky. Jak již napovídá název, stálé expozice galerie se soustředí na vývoj českého moderního umění od přelomu 19. a 20. století až po tvorbu současných umělců. V rámci nové výstavní koncepce GMU od roku 2020 prezentuje svou činnost skrze nově definované výstavní prostory, které jsou svými architektonickými dispozicemi určeny různým formám výtvarného umění. Takto nastavená strategie má v úmyslu zpřístupnit různé formy a obsahové rozpětí co nejširšímu publikum. Galerie se nachází v historickém centru města, v pozdně secesní budově bývalého Záložního úvěrního ústavu postavené podle návrhu významného českého architekta Osvalda Polívky v letech 1911–1912. Budova prošla v letech 2014–2016 rozsáhlou rekonstrukcí, při které byly odstraněny necitlivé zásahy z minulosti a bylo provedeno restaurování uměleckých děl a uměleckořemeslných dekoračních prvků v interiérech i exteriéru.

GMU_logo

Galerie moderního umění v Hradci Králové
Velké náměstí 139, 500 03 Hradec Králové
E-mail: info@galeriehk.cz
Tel.: +420 495 512 538
www.galeriehk.cz 


 

Soubory ke stažení