Muzeum Náchodska

MN_foto1   MN_foto2   MN_foto3

Muzeum Náchodska patří mezi nejstarší česká muzea. V současné době spravuje šest muzejních expozic ve čtyřech obcích – stálou expozici v Broučkově domě v Náchodě, Pevnost Dobrošov, Jiráskův rodný domek a Muzeum Aloise Jiráska v Hronově, Muzeum města Police nad Metují v benediktinském klášteře v Polici nad Metují a ve stejném městě také starou barokní roubenou školu. Mimoto provozuje také výstavní síň v Náchodě. Sbírkový fond čítá bezmála osmdesát tisíc inventárních jednotek historických předmětů a šestnáct tisíc knih. Základem živého vztahu muzea s veřejností jsou atraktivní expozice a výstavy. Muzeum je vydavatelem periodických (muzejní noviny) i neperiodických publikací, vztahujících se zpravidla k dějinám regionu.

MN_logo

Muzeum Náchodska
Masarykovo náměstí 1, 547 01 Náchod
E-mail: sekretariat@muzeumnachodska.cz
Tel.: +420 491 423 248
www.muzeumnachod.cz
 


 

Soubory ke stažení