Hvězdárna a planetárium v Hradci Králové

HPHK_foto3   HPHK_foto2   HPHK_foto1

Hvězdárna a planetárium je specializovanou kulturně osvětovou a vzdělávací organizací přírodovědného charakteru. Jejím základním posláním je seznamovat širokou veřejnost s poznatky v astronomii a příbuzných přírodních a technických vědách. Nabízí pozorování oblohy pomocí dalekohledů nebo moderní interaktivní expozice. V letech 2014-2015 došlo k vybudování a vybavení nového objektu digitálního planetária. Kromě zobrazení denní a noční hvězdné oblohy umožňuje digitální systém nahlédnout do blízkého i velmi vzdáleného okolí planety Země. Návštěvníci pořadů tak mohou proletět v těsné blízkosti jádra komety. Poloha hvězdárny na hřebenu nabízí výhledy do jižního údolí s rybníky Datlík a Roudnička, jihozápadním až západním směrem daleko do roviny Polabské nížiny za Kutnou Horu a k Českému Brodu. V okolí hvězdárny se lze vypravit na procházku po planetární nebo galaktické stezce.

 

HPHK_logo

Hvězdárna a planetárium v Hradci Králové
Zámeček 456/30, 500 08 Hradec Králové
E-mail: astrohk@astrohk.cz
Tel.: +420 495 264 087
www.astrohk.cz
 

 

Soubory ke stažení