Program rozvoje cestovního ruchu Královéhradeckého kraje pro období 2014-2020

9. 1. 2015 Autor: Jan Špelda

Program rozvoje cestovního ruchu Královéhradeckého kraje pro období 2014 – 2020 představuje základní strategický dokument v rámci aktivní regionální politiky Královéhradeckého kraje určující pro stanovené období základní orientaci politiky cestovního ruchu Královéhradeckého kraje, a to nejen s důrazem na efektivní rozvoj tohoto odvětví, ale i s ohledem na udržitelný rozvoj.

Nový koncepční dokument navazuje na Program rozvoje cestovního ruchu pro období 2007 – 2013, jehož platnost již vypršela. Na základě analýz, expertních jednání a vyhodnocení cílů za uplynulé období pokračuje PRCR 2014 – 2020 v podpoře cestovního ruchu stanovením strategických témat a opatření pro následující období a tvoří tak základní konceptuální rámec dalšího rozvoje odvětví cestovního ruchu v regionu.

Program vychází ze strategických rozvojových materiálů České republiky, Královéhradeckého kraje, dotčených turisticky významných území apod.; zohledňuje i poněkud omezené příležitosti vyplývajících z programového období kohezní politiky Evropské unie 2014 - 2020.

Program se bude skládat z následujících částí:

- Analytická část

- Strategická (návrhová část) s přílohou v podobě akčního plánu

- Finanční rámec (analýza zdrojů financování)

Schválení dokumentu se předpokládá v červnu 2015.

Program rozvoje cestovního ruchu Královéhradeckého kraje pro období 2014-2020

Soubory ke stažení