Інформація для громадян України щодо надання медичних послуг (Info pro občany Ukrajiny o poskytování zdravotních služeb)

8. 3. 2022 Autor: Dan Lechmann

У Чеській Республіці кожен медичний працівник повинен надавати невідкладну допомогу в будь-який час і будь-кому, незалежно від страхування чи статусу проживання. Проте, ймовірно, він вимагатиме за це плату. Na území ČR musí každý poskytovatel zdravotních služeb poskytnout neodkladnou péči kdykoliv a komukoliv, bez ohledu na pojištění nebo pobytový statut. Bude za to však pravděpodobně požadovat úhradu.

Základní informace pro občany Ukrajiny v oblasti poskytování zdravotních služeb

У ситуації, що склалася, рекомендуємо громадянам України перебувати в Чехії на підставі візи – просто зверніться до ОАМП МВС, де їм нададуть візу з метою толерантності. На момент видачі візи з метою толерантності особа стає учасником системи державного медичного страхування з повним доступом до медичної допомоги, при цьому чеська держава сплачує внески за це.

Громадянин України, який прибуває до Чехії, також може перебувати в Чехії як турист до 90 днів без оформлення візи. Однак під час перебування туриста необхідно оформити комерційне туристичне страхування.

Якщо ви застраховані за системою державного медичного страхування, якщо у вас є комерційне страхування або ви можете оплатити допомогу самостійно, ви можете відвідати будь-якого постачальника медичних послуг.

Якщо у вас немає медичної страховки і ви не можете оплатити допомогу самостійно, ви можете звернутися за невідкладною (та іншою) допомогою в найближчій лікарні, бажано в державній лікарні:

Список навчальних лікарень

Fakultní nemocnice Bulovka, Praha (Прага)

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Praha (Прага)

Fakultní nemocnice v Motole, Praha (Прага)

Fakultní Thomayerova nemocnice, Praha (Прага)

Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha (Прага)

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze (Прага)

Fakultní nemocnice Brno (Брно)

Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně (Брно)

Fakultní nemocnice Hradec Králové (Градец-Кралове)

Fakultní nemocnice Olomouc (Оломоуц)

Fakultní nemocnice Ostrava (Острава)

Fakultní nemocnice Plzeň (Пльзень)

Додаткові лікарні можна знайти в додатку нижче.

 

Надається медична допомога відповідно до типу перебування в Чехії

Порядок отримання підтвердження страхування для власника візи з метою толерантності

Особа, якій МВС надає візу з метою витримати перебування, має прийти в будь-яке відділення ВЗП приблизно за 5 днів і отримати підтвердження страховки. У випадку, якщо особа потребує термінової допомоги до отримання підтвердження, рекомендуємо підтвердити принаймні дійсний проїзний документ та видану візу, щоб витримати перебування.

Постійне місце проживання в Чехії – особа є учасником державного медичного страхування, має картку застрахованого та отримує компенсацію за повне медичне обслуговування.

Працевлаштування в Чехії – особа є учасником державного медичного страхування, має страхову картку і отримує компенсацію за повне медичне обслуговування.

Страхування в іншій країні ЄС – допоміжна участь у державному медичному страхуванні, має європейську страхову картку, надається необхідна або повна медична допомога.

Перебування туриста – до 90 днів у Чехії, необхідно оформити власне комерційне медичне страхування і обсяг наданих медичних послуг визначається видом страхування. Ці страхування зазвичай можна оформити онлайн.

Довгострокове перебування понад 90 днів - необхідно оформити власне комерційне медичне страхування, а спектр медичних послуг, що надаються, є вичерпним.

Терпіння – особа є учасником державного медичного страхування з моменту видачі візи, має паперовий документ на заміну та оплачує повне обслуговування.

Дитина, народжена в Чехії від матері з дозволеним довгостроковим проживанням – участь у державному медичному страхуванні до 2-місячного віку, також необхідно оформити комерційне медичне страхування, протягом 2 місяців особі забезпечується повне здоров'я догляд.

Шукачі притулку – участь у державному медичному страхуванні з моменту подання заяви, особі з цього моменту надається повна медична допомога.

Шукачі притулку в закладі МВС – особа надається лише невідкладною медичною допомогою, що надається Міністерством внутрішніх справ у межах його закладів.

Притулок – особа є учасником державного медичного страхування, має страхову картку та отримує відшкодування за повне медичне обслуговування.

Заявники на додатковий захист – особа є учасником державного медичного страхування, має страхову картку та отримує повне обслуговування.

Заявники на додаткову охорону в закладі МВС – особі надається лише невідкладна медична допомога.

 

Další důležité odkazy pro migrační a azylové otázky

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ В ЧЕХІЇ У ЗВ’ЯЗКУ З КОНФЛІКТОМ В УКРАЇНІ

Informační stránky Ministerstva vnitra pro občany Ukrajiny (Інформаційний сайт МВС для громадян України)

Příjezd do ČR (Прибуття до Чехії) 

Zaměstnávání a žádosti o pomoc v hmotné nouzi (Ministerstvo práce a sociálních věcí) - Працевлаштування та звернення за матеріальною допомогою (Міністерство праці та соціальних питань)

Informace pro české občany na Ukrajině a pro ukrajinské občany v ČR i na Ukrajině (Ministerstvo zahraničních věcí) - Інформація для громадян Чехії в Україні та для громадян України в Чехії та Україні (Міністерство закордонних справ)

Informace o zapojených neziskových organizacích (нформація про залучені некомерційні організації:)https://www.migrace.com/

 


 

Občanům Ukrajiny doporučujeme v současné situaci pobývat na území ČR na základě víza – stačí kontaktovat pracoviště OAMP Ministerstva vnitra, kde jim bude uděleno vízum za účelem strpění. Okamžikem udělení víza za účelem strpění se osoba stává účastníkem systému veřejného zdravotního pojištění s přístupem ke zdravotní péči v plném rozsahu s tím, že pojistné za ní odvádí český stát.

Občan Ukrajiny, který přicestuje na území ČR, může v ČR též pobývat až 90 dní jako turista, bez nutností sjednávat si vízum. Po dobu turistického pobytu však musí mít sjednáno komerční cestovní pojištění.

Jste-li pojištěn v systému veřejného zdravotního pojištění, máte-li komerční pojištění nebo si můžete péči zaplatit sami, můžete navštívit v zásadě kteréhokoli poskytovatele zdravotních služeb.

Pokud nemáte žádné zdravotní pojištění a péči si nemůžete zaplatit sami, můžete pro poskytnutí neodkladné (a jiné) péče vyhledat v nejbližší nemocnici, nejlépe pak v nemocnici státní:

Seznam fakultních nemocnic

Fakultní nemocnice Bulovka, Praha

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Praha

Fakultní nemocnice v Motole, Praha

Fakultní Thomayerova nemocnice, Praha

Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

Fakultní nemocnice Brno

Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně

Fakultní nemocnice Hradec Králové

Fakultní nemocnice Olomouc

Fakultní nemocnice Ostrava

Fakultní nemocnice Plzeň

Další nemocnice naleznete v příloze níže.

  

Poskytovaná zdravotní péče dle druhu pobytu v ČR

Postup získání dokladu o pojištění pro držitele víza za účelem strpění

Osoba, které je Ministerstvem vnitra přiznáno vízum za účelem strpění pobytu, se musí cca za 5 dní dostavit na jakoukoliv pobočku VZP a vyzvednout si potvrzení o pojištění. V případě, že osoba potřebuje neodkladnou péči dříve, než potvrzení získá, doporučujeme prokázat se alespoň platným cestovním dokladem a přiděleným vízem za účelem strpění pobytu.

Trvalý pobyt na území ČR – osoba je účastníkem veřejného zdravotního pojištění, má kartičku pojištěnce a je jí hrazena plná zdravotní péče.

Zaměstnání na území ČR  – osoba je účastníkem veřejného zdravotního pojištění, má kartičku pojištěnce a je jí hrazena plná zdravotní péče.

Pojištění v jiném státě EU – pomocná účast ve veřejném zdravotním pojištění, má Evropský průkaz pojištěnce, poskytována nezbytná nebo plná zdravotní péče.

Turistický pobyt – do 90 dnů na území ČR, je nutné sjednat vlastní komerční zdravotní pojištění a rozsah poskytovaných zdravotních služeb je dán typem pojištění. Tato pojištění jde běžně sjednat online.

Dlouhodobý pobyt nad 90 dnů – je nutné sjednat vlastní komerční zdravotní pojištění a rozsah poskytovaných zdravotních služeb je komplexní.

Strpění pobytu – osoba je účastníkem veřejného zdravotního pojištění od okamžiku vydání víza, má papírový náhradní doklad a je jí hrazena plná péče.

Dítě narozené na území ČR matce s povoleným dlouhodobým pobytem – účast ve veřejném zdravotním pojištění do 2 měsíců věku, dále je třeba sjednat komerční zdravotní pojištění, do 2 měsíců je osobě poskytovaná plná zdravotní péče.

Žadatelé o azyl – účast ve veřejném zdravotním pojištění od data podání žádosti, osobě je od tohoto okamžiku poskytována plná zdravotní péče.

Žadatelé o azyl v zařízení Ministerstva vnitra – osobě je poskytována pouze neodkladná zdravotní péče, kterou poskytuje ministerstvo vnitra v rámci svých zařízení.

Azyl – osoba je účastníkem veřejného zdravotního pojištění, má kartičku pojištěnce a je jí hrazena plná zdravotní péče.

Žadatelé o doplňkovou ochranu – osoba je účastníkem veřejného zdravotního pojištění, má kartičku pojištěnce a je jí hrazena plná péče.

Žadatelé o doplňkovou ochranu v zařízení Ministerstva vnitra – osobě je poskytována pouze neodkladná zdravotní péče.

 

Další důležité odkazy pro migrační a azylové otázky

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ В ЧЕХІЇ У ЗВ’ЯЗКУ З КОНФЛІКТОМ В УКРАЇНІ

Informační stránky Ministerstva vnitra pro občany Ukrajiny

Příjezd do ČR

Zaměstnávání a žádosti o pomoc v hmotné nouzi (Ministerstvo práce a sociálních věcí)

Informace pro české občany na Ukrajině a pro ukrajinské občany v ČR i na Ukrajině (Ministerstvo zahraničních věcí)

Informace o zapojených neziskových organizacích: https://www.migrace.com/

Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví ČR