Královéhradecký kraj se chystá na další vlnu kotlíkových dotací

8. 4. 2022

Pro žadatele o kotlíkové dotace Královéhradecký kraj v průběhu dubna a května 2022 pořádá informativní semináře. Pracovníci kotlíkových dotací představí podmínky pro přidělení kotlíkové dotace, proces registrace účtu v dotačním portálu a systém podávání žádosti o dotaci.

Termíny a místa konání jsou uvedeny v tabulce. Individuální konzultace budou probíhat kdykoliv během dne mezi 10:00 a 17:00. V 11:00 a ve 14:00 začne krátká prezentace zaměřená na podmínky poskytování kotlíkových dotací a pracovníci podrobně odprezentují podmínky oprávněných žadatelů a dokladování příjmů nízkopříjmových domácností.

Královéhradecký kraj se chystá na další vlnu kotlíkových dotací