Začal Světový týden bezpečnosti silničního provozu. Jeho součástí je i Cyklovize 2030

16. 5. 2023

Udržitelná doprava a bezpečná dopravní infrastruktura, to jsou hlavní témata letošního Světového týdne bezpečnosti silničního provozu, který Organizace spojených národů (OSN) pravidelně vyhlašuje a letos se koná od 15. do 21. května. Letošní ročník se pod heslem #RethinkMobility zaměřuje na změny v dopravním chování směrem k většímu podílu chůze, jízdy na kole a využívání veřejné dopravy.

do textu 2

Ke Světovému týdnu bezpečnosti silničního provozu se připojuje i Královéhradecký kraj, který dlouhodobě podporuje a koordinuje výstavbu bezpečné cyklistické infrastruktury v regionu. „Uvědomujeme si, jak důležitá je bezpečnost pro cyklisty na silnicích, a proto jsme v posledních dvou letech navýšili lidské zdroje pro faktický rozvoj cyklodopravy. Tím došlo i k zintenzivnění přípravy projektů na výstavbu cyklostezek. Dále si necháváme zpracovat novou Strategii Královéhradeckého kraje v oblasti cyklistické dopravy do roku 2035, ve které rozšiřujeme síť plánovaných cyklostezek tak, aby větší počet obcí snadněji dosáhl na finance z evropských i národních dotačních programů,“ říká o cyklistické infrastruktuře kraje radní pro regionální rozvoj Adam Valenta.

Dopravní nehody jsou celosvětově nejčastější příčinou úmrtí a zranění. Ročně si vyžádají přibližně 1,3 milionu životů a až 50 milionů zraněných. Globální plán bezpečnosti silničního provozu na období od roku 2021 do roku 2030, jehož cílem je do roku 2030 snížit počet úmrtí a zranění v silničním provozu až o 50 %, zdůrazňuje potřebu zabývat se celým dopravním systémem včetně bezpečných silnic, vozidel a chování řidičů.

V České republice v posledních letech roste obliba cyklistické dopravy. Zvyšující se počet cyklistů je však doprovázen také rostoucím počtem nehod. Zvrátit nepříznivý trend se snaží projekt Cyklovize 2030, který si klade za cíl vytvořit bezpečnou dopravní síť pro cyklisty, chodce, jezdce na koloběžkách a další účastníky dopravy.

Přípravu a výstavbu bezpečných cyklostezek a cyklotras podporuje Královéhradecký kraj již od roku 2015 formou dotačního programu. „Z dotačního programu bylo doposud realizováno 77 projektů za více jak 95 milionů korun,“ doplňuje Martina Kubešová, cyklokoordinátorka Královéhradeckého kraje.

Světový týden bezpečnosti silničního provozu letos připadá na týden od 15. do 21. května a zdůrazňuje význam bezpečné dopravní infrastruktury. Vyhlašuje jej každoročně OSN, jejímž cílem je mimo jiné do roku 2030 snížit o 50 % počet úmrtí a zranění v silničním provozu. Veškeré informace o projektu Cyklovize 2030 zájemci naleznou na stránkách www.stavbycyklo.cz.

DO TEXTU