Výstavba nového objektu laboratoří, hematologie a rehabilitace v trutnovské nemocnici bude stát 169 milionů korun

21. 2. 2024

Královéhradecký kraj dokončil veřejnou soutěž na zhotovitele stavebních prací pro výstavbu budovy oddělení klinické biochemie, laboratoří a hematologie v Oblastní nemocnici Trutnov. Za 169 milionů korun bez DPH stavbu provede sdružení společností BAK a Geosan Group.

„Kraj stavební práce na novém objektu trutnovské nemocnice loni v létě pozastavil, protože nesouhlasil se zvýšením ceny ze strany tehdejšího dodavatele. Výsledkem nové veřejné soutěže je nová smlouva, která doufám předejde dalším dohadům o ceně. V současné chvíli je provedeno založení nového objektu a vystavěna konstrukce prvního nadzemního podlaží včetně stropu. Připravena je také kanalizace a rozvody elektřiny pod objektem. Zahájení stavebních prací předpokládáme v březnu,“ informoval první náměstek hejtmana pro investice, IT a inovace Pavel Bulíček.

V nové železobetonové budově se bude nacházet sál pro odběry krve a plazmy, laboratoře, navazující sklady a infuzní ambulance, dále místnosti pro vodoléčbu, fyzioterapii či elektroterapii. Stavební práce se dotknou také provozně technického objektu (pavilon E), který čeká nástavba a rekonstrukce a další úpravy včetně nových rozvodů.

Krajská investice do dostavby objektu laboratoří a hematologie by měla dosáhnout přibližně 141 milionů korun bez DPH a nástavba provozně-technických prostor zhruba 28 milionů korun bez DPH. Celkem tedy kraj za stavební práce zaplatí 169 milionů korun bez DPH. Náklady jdou kompletně za krajem, který je bude hradit z fondu rozvoje a reprodukce.

„Ve všech krajských nemocnicích se snažíme o vytvoření komfortu pro klienty i moderního pracovního prostředí pro personál. Klienti trutnovské nemocnice se v nových prostorách dočkají mimo jiné deseti stanovišť na odběrovém sále, terapeutického pokoje pro příjem infuzí, masážních van, dvou cvičeben se závěsným rehabilitačním systémem nebo terapeutického laseru,“ uvedl radní odpovědný za oblast zdravotnictví Zdeněk Fink.

V trutnovské nemocnici kraj v roce 2020 dokončil již první etapu investice, kdy rekonstrukcí prošel pavilon oddělení lékařské mikrobiologie a imunologie. Ve druhé etapě zahájil nezbytnou demolici pavilonů B a C, na jejichž místě nový objekt vzniká.

Oblastní nemocnice Trutnov spadá pod Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje, a. s., jehož výhradním a jediným vlastníkem je Královéhradecký kraj. Nemocnice pečuje nejen o obyvatele Trutnovska, ale také o velké množství rekreantů navštěvujících tuto část Krkonoš po celý rok.