Výsledkem spolupráce krajů bude energetická soběstačnost

24. 11. 2023

Královéhradecký kraj se prostřednictvím Centra investic, rozvoje a inovací připojil do iniciativy napříč kraji v celé zemi a chce spoluprací, výměnou zkušeností a vzájemnou podporou usilovat o rozvoj a transformaci energetiky tak, aby její zdroje byly čistší, udržitelné, a tedy v konečném důsledku pro uživatele i cenově stabilní.

„Stávající energetika závislá na fosilních palivech není udržitelná. Ceny dál porostou a my proti tomu můžeme dělat jedinou věc – uvést do praxe obnovitelné zdroje, které jsou také šetrné k přírodě. Současně musíme modernizovat stávající zařízení, aby byla efektivní a my zbytečně neplýtvali kvůli zastaralým technologiím. Jsme si vědomi toho, že díky spolupráci a sdílení dobrých nápadů toho můžeme dosáhnout více a rychleji, proto jsme se do Energetické platformy krajů ČR zapojili a budeme ji plně podporovat. Věřím, že sami máme co nabídnout,“ uvedl 1. náměstek pro oblast investic a inovací Pavel Bulíček.

Během mezikrajského jednání v Brně dne 9. listopadu uzavřelo sedm krajů či jejich organizací Memorandum o partnerství a spolupráci v oblasti transformace energetiky, koordinovaném rozvoji obnovitelných zdrojů energie, ustavení a činnosti Energetické platformy krajů ČR.

Zapojené kraje se zavázaly, že se společně budou podílet například na posilování energetické soběstačnosti a bezpečnosti krajů, snižování energetické náročnosti municipalit, financování energetických projektů, nákupech energií či rozvoji udržitelného rozvoje obnovitelných zdrojů energie. Mezi takové patří například vodíková ekonomika. Součástí závazku je také sdílení informací dál do krajů mezi zástupce obcí a měst v regionech.

Cílem krajské spolupráce je urychlení procesu dekarbonizace energetiky a dosažení nejvyšší možné míry využití lokálních obnovitelných zdrojů energie při zachování trvalé udržitelnosti. Zapojené kraje usilují o co nejvyšší míru energetické soběstačnosti, která by mohla být dosažená také pomocí sdílení vyrobené čisté energie včetně akumulace a podporou bezemisních technologií.

Pro jednodušší sdílení informací a příkladů dobré praxe a také proto, aby například zbytečně nedocházelo k duplicitám v pilotních projektech, vznikla po jednání v Brně Energetická platforma krajů ČR. Delegáti ze zapojených krajů se na ní budou scházet minimálně dvakrát ročně, prezentovat své aktivity a předávat si zkušenosti. Platforma se také stane základním komunikačním článkem mezi zúčastněnými stranami a ústředními orgány státní správy, například ministerstvem životního prostředí či průmyslu a obchodu.

„Královéhradecký kraj soustavně každý rok investuje významné částky do zlepšení energetického hospodářství. Jde například o zateplování krajských objektů – nejčastěji škol, které se výrazně podílí na šetření nákladů na vytápění jednotlivých objektů. Naposledy jsme takto dokončili například zateplení dílen Centra odborného vzdělávání pro automobilový průmysl a dopravu na hradecké průmyslovce, nebo zateplení a výměnu plynových kotlů Gymnázia, Střední odborné školy a Vyšší odborné školy v Novém Bydžově,“ doplnil náměstek Pavel Bulíček.

Čtěte také: Kraj investoval 55 milionů korun do budovy novobydžovského gymnázia