Vesnicí roku Královéhradeckého kraje jsou Přepychy

29. 5. 2017

O výsledcích krajského kola soutěže Vesnice roku 2017 je rozhodnuto. Zlatou stuhu pro vítěze získala obec Přepychy na Rychnovsku, kde budou 19. srpna slavnostně předána všechna ocenění. Obec bude reprezentovat Královéhradecký kraj v celostátním kole.

Vesnicí roku Královéhradeckého kraje jsou Přepychy

Všech 15 obcí přihlášených do letošního ročníku navštívila v průběhu minulého týdne desetičlenná hodnotitelská komise složená ze zástupců spoluvyhlašovatelů. Komise hodnotila celou řadu hledisek, jakými jsou koncepční dokumenty, společenský život a aktivita občanů, péče o stavební fond, občanská vybavenost, péče o zeleň a přírodní prvky, připravované záměry nebo informační technologie.

Konkurence v této soutěži je obrovská. V dnešní době prakticky nenajdeme obec, kde by lidé nepečovali o její vzhled a nesnažili se využívat všech dostupných nástrojů k rozvoji. Ti, kdo se v daném roce do soutěže přihlásí, si jsou většinou vědomi, že ve všech posuzovaných okruzích dosahují nadstandardních výsledků. Všichni ocenění si zaslouží naše uznání a poděkování,“ řekl hejtman Jiří Štěpán.

Kompletní výsledky krajského kola:

Zlatá stuha – obec Přepychy, okr. Rychnov nad Kněžnou

Modrá stuha – za společenský život - obec Hrádek, okr. Hradec Králové

Bílá stuha – za činnost mládeže - obec Pohoří, okr. Rychnov nad Kněžnou

Zelená stuha – za péči o zeleň a životní prostředí - městys Velký Vřešťov, okr. Trutnov

Oranžová stuha – za spolupráci obce a zemědělského subjektu - obec Nahořany, okr. Náchod

2. místo v soutěži - obec Žďár nad Metují, okr. Náchod

3. místo v soutěži - obec Křinice, okr. Náchod

Ceny hejtmana:

Cena hejtmana – městys Nový Hrádek, okr. Náchod,

za vzorné vedení obecních kronik a za moderní knihovnické a informační služby

50.000,- Kč

Cena hejtmana - obec Vilantice, okr. Trutnov,

za aktivní život na venkově

25.000,- Kč

Cena hejtmana – obec Borová, okr. Náchod,

za obnovu a udržování venkovských tradic

25 000,- Kč

Cena hejtmana – obec Kratonohy, okr. Hradec Králové,

za originální prezentaci

25 000,- Kč

Cena hejtmana – obec Trnov, okr. Rychnov nad Kněžnou,

za rozvoj zázemí pro činnost spolků

50 000,- Kč

Cena hejtmana – obec Vysoká nad Labem, okr. Hradec Králové,

za vybudování zázemí pro sport

25 000,- Kč

Cena Spolku pro obnovu venkova – obec Librantice, okr. Hradec Králové,

za koncepční rozvoj obce

5 000 Kč

Cena naděje pro živý venkov - obec Hlušice, okr. Hradec Králové,

za místní spolkový život a občanskou společnost v obcích

Zlatá cihla - obec Vysoká nad Labem, okr. Hradec Králové,

v Programu obnovy venkova Královéhradeckého kraje v roce 2017,

kategorie C – nové venkovské stavby - rozhledna