V Hostinném vznikne nový domov pro seniory. Městu s výstavbou pomůže kraj

21. 5. 2024

Královéhradecký kraj finančně podpoří město Hostinné při výstavbě nového domova pro seniory. Nové zařízení s 56 lůžky město postaví za 100 milionů korun včetně DPH, přičemž samo město vynaloží ze svého rozpočtu 20 milionů korun. Výdaje ve výši 80 milionů korun pokryjí dotační prostředky kraje, případně i státu. Senioři by se do něj měli nastěhovat už ve druhé polovině roku 2026.

Potřeba zvyšování kapacit a výstavba nových domovů pro nejstarší obyvatele regionu je naší dlouhodobou prioritou, o kterou usilujeme ve spolupráci s městy a obcemi. Úspěšným příkladem takové spolupráce je nedávné zahájení výstavby nového domova pro seniory v Novém Bydžově. Tato funkční synergie je vidinou vzniku dalšího pobytového zařízení pro seniory, a to v Hostinném, kde kraj finančně vypomůže městu s touto důležitou investicí,“ uvedl hejtman Martin Červíček.

Podle dohody by mělo město uhradit 20 milionů korun a budou se nadále hledat i další finanční zdroje. Další investiční náklady pak proplatí Královéhradecký kraj formou individuální dotace, přičemž nejvyšší částka dotace je 80 milionů korun. Celkem si investice vyžádá 100 milionů korun.

Poskytnutí krajské dotace projednají zastupitelé na červnovém zasedání.

Vzhledem k tomu, že v Hostinném se vyučují na Krkonošském gymnáziu a SOŠ i obory Pečovatel a Ošetřovatel, bude možné v nově vzniklém domově pro seniory zřízeném a provozovaném městem Hostinné umožnit i praxi pro studenty. Uvědomuji si, že jsme na začátku velkého projektu a je před námi mnoho práce, ale bez pomoci a podpory Královéhradeckého kraje bychom tento projekt realizovat nemohli. Proto si velmi vážím vstřícnosti představitelů našeho kraje a za podporu jim děkuji,“ uvedla starostka Hostinného Dagmar Sahánková.

Prostory domova vzniknou přestavbou školní budovy a přístavbou k ní ve Sluneční ulici v Hostinném. Projekt je připraven pro veřejnou soutěž na stavební práce. Na místě navíc již proběhly potřebné bourací práce a na přelomu letošního a příštího roku bude možné investici zahájit. Veškeré stavební práce by pak měly skončit na jaře 2026. Na ně naváže vybavování nábytkem a zařízením.

Na území obce s rozšířenou působností Vrchlabí, kam Hostinné spadá, je podle odborných odhadů zapotřebí v nejbližších letech posílit kapacity pobytových služeb pro seniory aspoň o 77 lůžek. Ve Vrchlabí se proto také připravuje nový domov pro seniory, kde bude plánovaných 30 lůžek sloužit specifické cílové skupině. Do spádové oblasti Hostinného můžeme navíc počítat i část Královédvorska, které si podle propočtů vyžádá navýšení o 51 lůžek,“ vysvětlila náměstkyně odpovědná za oblast sociálních věcí Martina Berdychová.

Město založí vlastní příspěvkovou organizaci, která bude následně domov provozovat. Domov bude sloužit primárně jako pobytová sociální služba pro seniory, ale podle aktuálních potřeb veřejnosti i možností poskytovatele může část kapacity sloužit také jako domov se zvláštním režimem (poskytující služby typicky seniorům s demencemi) nebo odlehčovací služba, tedy dočasná pobytová sociální služba pomáhající rodinám, které pečují o své blízké. Ubytovat se zde budou moci občané Hostinného i okolních obcí.