V celém Královéhradeckém kraji platí zákaz rozdělávání ohně ve volné přírodě

28. 7. 2018

Hejtman Královéhradeckého kraje Jiří Štěpán vyhlásil období mimořádných klimatických podmínek. Ty platí až do odvolání a týkají se především dodržování zákazu rozdělávání ohně ve volné přírodě.

Na základě návrhu krajského ředitele hasičského záchranného sboru jsem se po posouzení situace rozhodl vyhlásit pro celé území Královéhradeckého kraje období mimořádných klimatických podmínek. Prosíme všechny občany, aby na území kraje nekouřili nebo nerozdělávali oheň v lese či ve volné přírodě. Tímto opatřením chceme omezit riziko vzniku větších materiálních škod,“ uvedl hejtman Jiří Štěpán, který je odpovědný za oblast krizového řízení a fungování Integrovaného záchranného systému.

Na celém území Královéhradeckého kraje je až do odvolání zakázáno:

  1. kouření v lese
  2. rozdělávání nebo udržování otevřeného ohně v lese či ve vzdálenosti do 50 metrů od okraje lesa
  3. rozdělávání a udržování otevřeného ohně ve volné přírodě
  4. táboření v lese a ve volné přírodě mimo vyhrazená místa
  5. odhazování hořících nebo doutnajících předmětů v lese a ve volné přírodě
  6. spalování odpadů a dalších hořlavých látek na volném prostranství či jejich hromadění v blízkosti lesních porostů a polí

Časté dotazy – Co můžeme a co ne?

Můžeme na vlastní zahradě (soukromý pozemek) roztopit oheň nebo gril?

Pokud to bude za účelem grilování nebo opékání, je možné na vlastním pozemku gril roztopit. Musíme ovšem zvážit všechna rizika, je nutné dodržet veškerá bezpečnostní pravidla a dodržet postupy uvedené v návodu.

Týká se zákaz manipulace s otevřeným ohněm i zábavní pyrotechniky?

Samozřejmě, i pyrotechnika je forma otevřeného ohně. V žádném případě se nesmí používat vybuchující pyrotechnika, ale ani takzvané lampióny štěstí.

Týká se zákaz rozdělávání ohně i táborových ohňů?

Nařízení se vztahuje i pro tábory. Táborový oheň se zakládá zpravidla v přírodním prostředí a tato činnost je za současných mimořádných klimatických podmínek zakázána.

Považuje se za táboření přespání v lese nebo kdekoliv jinde, aniž bychom rozdělali oheň?

Ano, za táboření se považuje i pouhé přespání v lese, aniž by byl rozdělán oheň. I při pouhém přespání v lese můžeme svou každodenní činností zvýšit riziko vzniku požáru, aniž bychom si to vůbec uvědomovali.

Můžeme pálit na zahradě biologický odpad nebo klestí?

Nařízení zakazuje pálení klestu i odpadu, tudíž to není možné.

Kdo dodržování pravidel kontroluje?

Kontroly dodržování nastavených opatření provádí obce.

Pokud budeme potřebovat něco v souvislosti s nastavenými opatřeními konzultovat, kam se můžeme obrátit?

Pro konzultaci se můžete obrátit na nejbližší obecní úřad.

Hrozí něco osobám, které nařízení poruší?

Při nedovoleném rozdělání ohně mohou dostat fyzické osoby pokutu až do výše 15 tisíc korun. Pokud by kvůli této činnosti vznikl požár, může to být pokuta až do výše 25 tisíc korun. Vznikne-li pak vlivem požáru větší škoda, může být jednání osoby vyhodnoceno jako trestný čin. U právnických osob jsou pak sankce ještě mnohonásobně vyšší.

Soubory ke stažení