Úkolem nové krajské centrály cestovního ruchu bude zviditelnit kraj v Česku i zahraničí

10. 12. 2021

V prosinci odstartovala svou činnost nová krajská příspěvková organizace Královéhradecká krajská centrála cestovního ruchu. Kromě toho, že převzala činnost končící Centrály cestovního ruchu Královéhradeckého kraje, z. s., a Revitalizace Kuks, o. p. s, připravuje celou řadu nových projektů.

Cestovní ruch je oblastí různorodých aktérů, potřeb a očekávání. A právě koordinační, podpůrná a iniciační role krajské centrály cestovního ruchu by rozvoji a provázání různorodých záměrů měla pomoci. Její činnost bude hodně tvůrčí a kreativní. Na nové náměty, projekty a spolupráci se moc těším,“ řekla náměstkyně hejtmana pro kulturu a cestovní ruch Martina Berdychová. Podle ní bude nová organizace impulsem rozvoje cestovního ruchu v kraji.

Ředitel organizace Martin Soukup nastínil úkol, který novou centrálu čeká. „Královéhradecký kraj toho má tolik co nabídnout! Náš úkol bude využít potenciál krásné přírody, kulturně-historických památek a příjemných lidí ve službách toho, aby se náš region zviditelnil nejen v Česku, ale i v zahraničí. Chceme k nám přilákat návštěvníky za zajímavými zážitky a za ‚pohodově‘ stráveným časem. Chceme využít méně známých míst s cílem rozprostřít cestovní ruch po celém kraji a odlehčit tak v sezoně místům jako jsou Krkonoše a Český ráj,“ uvedl Martin Soukup.

Nová centrála bude i nadále koordinovat a rozvíjet turistické nabídky regionu a prezentovat kraj. „Budeme zajišťovat marketing v oblasti cestovního ruchu a spolupracovat a propojovat jednotlivé aktéry na našem území – tedy oblastní destinační společnosti, obce, města, provozovatele ubytování, návštěvnická a informační centra, muzea, hrady a zámky a další,“ dodal Soukup.

Pod krajskou centrálu nově spadá i činnost obecně prospěšné společnosti Revitalizace Kuks. „Naše centrála převzala pracovní agendu Revitalizace Kuks a zaměstnala dva její pracovníky. Naším úkolem je nyní tyto pracovníky zapojit do chodu organizace, celkově nastavit její fungování a pokračovat v realizaci schváleného marketingového plánu,“ upřesnil ředitel Martin Soukup.

Královéhradecká krajská centrála cestovního ruchu je příspěvková organizace Královéhradeckého kraje, který na její provoz plánuje ročně přispívat 14 miliony korun. Její zřízení 1. listopadu 2021 odsouhlasilo Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje, činnost zahájila 1. prosince 2021.