Účastníci Víkendové školy umělé inteligence zaplnili aulu Přírodovědecké fakulty UHK

12. 10. 2023

Královéhradecký krajský institut pro vzdělávání a inovace uspořádal v budově Přírodovědecké fakulty Univerzity Hradec Králové od 6. do 7. října Víkendovou školu AI. Speciálně sestavená konference usnadnila učitelům a žákům orientaci v aktuálním dění na poli umělé inteligence ve vzdělávání a nabídla i praktické workshopy. Téma přilákalo přes 130 účastníků.

do textu 1

„Umělá inteligence je pro nás všechny obrovskou výzvou a je potřeba naučit se s ní pracovat, znát možnosti, jak nám může obohatit život, a také vnímat její možná rizika. Pozvaní řečníci víkendové školy představili interaktivní formou pedagogům i studentům různé tipy na využívání umělé inteligence. Ta jim pomůže zkvalitnit výuku, zefektivnit práci nebo přinese inspiraci. Poděkování za skvělou organizaci patří Královéhradeckému krajskému institutu pro vzdělávání a inovace, všem řečníkům a samozřejmě zapáleným účastníkům, pro které jsme celý program připravili,“ řekl o víkendové škole náměstek odpovědný za krajské školství Arnošt Štěpánek.

Páteční program víkendové školy se nesl ve znamení přednášek, workshopů a na závěr ho ovládl diskuzní klub. V rámci pátečních přednášek se účastníci seznámili s umělou inteligencí jako výzvou i příležitostí pro moderní školství, jejím aktuálním vývojem a na workshopu Evy Nečasové AI dětem si vyzkoušeli smysluplné využití ChatGPT ve výuce, nejen v přípravách na hodiny, ale také v hodnocení a přímo ve výuce. Následovaly další dva workshopy, a to Karla Klatovského a smíchovské průmyslové školy. Ústředním tématem závěrečného diskuzního klubu s Danem Pražákem, Petrou Mazancovou a Petrou Marešovou se staly Výzvy a směřování českého školství, nejen ve spojitosti s AI.

do textu 2
Zleva - primátorka města Hradec Králové Pavlína Springerová, náměstek hejtmana pro oblast školství Arnošt Štěpánek, děkan PřF UHK Jan Kříž, ředitel Královéhradeckého krajského institutu pro vzdělávání a inovace Jaroslav Jirásko

Navazující, sobotní program odstartoval nadšený skeptik pro všechny nové technologie a IT vychytávky Karel Mls se svou přednáškou Inspirativní příklady využití AI v praxi. Kvůli páteční naplněné kapacitě všech workshopů se v sobotu znovu uskutečnily workshopy s Karlem Klatovským ze společnosti Microsoft – Umělá inteligence při práci pedagoga a smíchovské průmyslové školy na téma Představení aplikací AI ve výuce pohledem studentů. Se svou přednáškou, Co si filosof myslí o velkých jazykových modelech a proč by to mělo zajímat i další lidi, vystoupil Juraj Hvorecký. Ani v sobotním nabitém programu nechyběla panelová diskuze.

do textu 3

Víkendová škola umělé inteligence zaznamenala mezi účastníky velký úspěch. Všechny workshopy měly po oba dva dny naplněnou kapacitu.

Více informací o umělé inteligenci ve školství a další novinky z regionálního školství zájemci najdou na webu www.skolstvikhk.cz.

Pořadateli Víkendové školy AI byli Královéhradecký krajský institut pro vzdělávání a inovace, Královéhradecký kraj, město Hradec Králové a Univerzita Hradec Králové.

Fotogalerie