Studentská výstava nabízí možnosti budoucího využití pevnosti Josefov

25. 4. 2023

Ve vstupní hale Krajského úřadu Královéhradeckého kraje je aktuálně přístupná výstava návrhů pro rekonstrukci a možnou budoucí podobu josefovských kasáren. Návrhy připravili studenti architektury Technické univerzity v Liberci a Českého vysokého učení technického v Praze, kteří své práce zároveň na půdě kraje představili.

do textu 1

Hlavním tématem prezentací byly úpravy a využití čtvercových kasáren. Někteří studenti se ale zaměřili i na další možnosti budoucí podoby celé vojenské pevnosti v Josefově.

„Naším záměrem je prostory čtvercových kasáren v budoucnu využívat zejména jako velmi potřebné muzejní depozitáře pro celý Královéhradecký kraj. Nebráníme se však ani dalším nápadům, které by mohly celému areálu někdejší vojenské pevnosti vrátit život a využití. Oceňuji proto, že se mladí architekti ve svých vizích snaží jak o oživení kasáren, tak i celého Josefova. Úroveň jednotlivých návrhů je skvělá a do detailů propracovaná. Všem studentům, kteří se do této akce zapojili děkuji a chtěla bych veřejnost na výstavu ve vstupních prostorách našeho krajského úřadu pozvat,“ uvedla náměstkyně hejtmana odpovědná za oblast sociálních věcí, kultury a cestovního ruchu Martina Berdychová.

Některé studentské návrhy se například zabývají i možným využitím pro občanskou vybavenost a zároveň výstavbu nových bytů na vhodných místech. Jiné nápady zahrnují rekonstrukci pro rehabilitační centrum, výzkumné centrum pro globální změny, soukromou internátní školu či kulturní vyžití.

do textu 2

Někteří studenti navrhli víceúčelové využití včetně komerčního. Vnitroblok by měl podle řady z nich sloužit jako park či obecně místo k setkávání. Jedním z návrhů propojujících komerční využití s oživením celého prostoru je obchodní outlet, kde by parkoviště mohlo být jak podzemní, tak i nadzemní. Další návrhy se týkaly obnovy pevnostních bran, oživení objektu Bastion X či různých úprav pevnostních exteriérů.

Prezentací se zúčastnili studenti Fakulty umění a architektury Technické univerzity v Liberci z ateliéru Petra Stolína a Aleny Mičekové a studenti Fakulty architektury pražského Českého vysokého učení technického z ateliéru Josefa Mádra.

Čtvercové kasárny jsou největší částí josefovského opevnění. Jedná se o bývalé dělostřelecké a dříve i jezdecké kasárny. Od odchodu armády z opevnění v polovině 90. let nemají využití a chátrají. Předpokládané náklady na opravy přesahují jednu miliardu korun. V posledních letech proto probíhají jednání Jaroměře, kraje a státu o možnostech financování těchto oprav například v rámci Národního plánu obnovy.

do textu 3

Fotogalerie