Sokolové zvou na župní slet do Dvora Králové nad Labem

16. 5. 2024

Veřejná sletová vystoupení v Královéhradeckém kraji zahájí sokolové už 18. května 2024 od 14 hodin sletem župy Podkrkonošské-Jiráskovy ve Dvoře Králové nad Labem.

Sokolové zvou na župní slet do Dvora Králové nad Labem

Na ploše zdejšího zimního stadionu se představí na osm stovek cvičenců ze sokolských jednot župy Podkrkonošské-Jiráskovy, ale také ze sousední Sokolské župy Orlické. Diváci zde zhlédnou devět skladeb z dvanácti, které sokolové nacvičují pro XVII. všesokolský slet v Praze. Jako bonus je připraveno vystoupení gymnastek a gymnastů na nafukovací gymnastické dráze.

„Dvůr Králové bude pořadatelem župního sletu už po deváté. Poprvé se tady konal už v roce 1887. Tehdy se cvičilo v Hankově zahradě před Hankovým domem. Přijďte se letos podívat i vy,“ zve vzdělavatelka této jednoty Pavlína Špatenková.

Během sletu si zájemci mohou prohlédnout výstavku k historii jednoty. V prodeji bude také kniha Sokolové pod Zvičinou, kterou ke 160. výročí založení jednoty sepsali Pavlína Špatenková a Karel Raich. Záštitu nad župním sletem převzal starosta města Jan Jarolím.

Slety v Královéhradeckém kraji v roce 2024:

  • 18. 5. 2024 Župní slet ve Dvoře Králové n. L. (zimní stadion) – SŽ Podkrkonošská
  • 25. 5. 2024 Oblastní slet ve Valdicích – SŽ Jičínská
  • 2. 6. 2024 Krajský slet v Hradci Králové – SŽ Orlická
  • 8. 6. 2024 Oblastní slet v Novém Hrádku – SŽ Podkrkonošská
Slety v kraji budou generálkami před hlavním sletovým vystoupením, které čeká sokolské cvičence 4. a 5. července na XVII. všesokolském sletu v Praze. Ten se stejně jako před šesti lety uskuteční ve Fortuna Areně v Praze Vršovicích, kde bude cvičit téměř 20 000 lidí, z toho cca 1 200 z Královéhradeckého kraje. Účast cvičenců na této celostátní akci podpořil Královéhradecký kraj.

Sokolové zvou na župní slet do Dvora Králové nad Labem

Celkem 12 sokolských hromadných skladeb pro XVII. všesokolský slet v Praze se tradičně orientuje na všechny věkové kategorie. Na sletech v našem kraji se představí 10 z nich.

Rodiče s dětmi předvedou skladbu Čmeláčci, předškoláci skladbu Mravenci, mladší žactvo nacvičuje skladbu Sokolhraní. Velkou pozornost jistě upoutá i skladba pro starší žactvo Fitness s využitím kladinek. Tradičně se nacvičuje skladba pro muže s prvky silové gymnastiky, tentokrát nazvaná Před kamerou. Nejstarší sokolové, tzv. Věrná garda, zacvičí společně se seniory ve skladbě Jdi za štěstím. Ženy letos předvedou dokonce skladby tři, a to Babí léto, V rytmu srdce a Leporelo. Na sletu se představí také společná skladba žen a mužů nazvaná Rocková symfonie.