Seminář o přeshraniční spolupráci byl úspěšný

26. 1. 2017

V sídle Krajského úřadu Královéhradeckého kraje se v tomto týdnu konal seminář pro žadatele do programu Interreg V-A ČR – Polsko, kterého se zúčastnilo téměř 80 osob. „Cílem semináře bylo informovat další potenciální žadatele z Královéhradeckého kraje o možnostech spolupráce s polskými partnery a pomoci jim navázat na dosavadní úspěchy v česko-polských programech,“ řekl krajský radní Pavel Hečko, zodpovědný za oblast regionálního rozvoje, evropských grantů, dotací a cestovního ruchu, který seminář zahájil. V programovém období 2007-2013 bylo podpořeno 100 projektů a 320 mikroprojektů s účastí subjektů z Královéhradeckého kraje s celkovou evropskou dotací cca 2,4 mld. Kč, v současném programovém období 2014-2020 bylo doposud podpořeno 29 projektů a 29 mikroprojektů s účastí subjektů z Královéhradeckého kraje s celkovou evropskou dotací cca 695 mil. Kč.

Seminář o přeshraniční spolupráci byl úspěšný

Všechny prezentace ze semináře jsou uloženy zde.

Další seminář pro žadatele do programu Interreg V-A ČR - Polsko (tentokrát cíleně k Fondu mikroprojektů) se bude na Krajském úřadě Královéhradeckého kraje konat dne 16. února 2017. Podrobnosti budou zveřejněny na krajských webových stránkách v sekci „Evropské granty a dotace“.

V současnosti je možno připravovat záměry do prioritní osy 2 - Rozvoj potenciálu přírodních a kulturních zdrojů pro podporu zaměstnanosti (alokace na otevřenou výzvu: 22 930 000 EUR - cca 620 mil. Kč), do prioritní osy 3 - Vzdělání a kvalifikace (alokace na otevřenou výzvu: 5 700 000 EUR - cca 154 mil. Kč), do prioritní osy 4 - Spolupráce institucí a komunit (alokace na otevřenou výzvu: 9 840 000 EUR - cca 266 mil. Kč) a do Fondu mikroprojektů.

Uchazeči o dotace z Evropské unie v rámci programu Interreg V-A ČR – Polsko mohou získat bezplatně informace a potřebné konzultace ke svým projektovým záměrům na oddělení evropských grantů Krajského úřadu Královéhradeckého kraje (Ing. Roman Klíma – tel. 495 817 492, e-mail rklima@kr-kralovehradecky.cz).

Seminář o přeshraniční spolupráci byl úspěšný