Seminář k programům cíle Evropská územní spolupráce a k Mezinárodnímu visegrádskému fondu se setkal s velkým zájmem

27. 4. 2017

Na půdě Královéhradeckého kraje se konal seminář k programům cíle Evropská územní spolupráce a k Mezinárodnímu visegrádskému fondu. Seminář organizoval Královéhradecký kraj ve spolupráci s Pardubickým krajem, Eurocentrem Hradec Králové, Eurocentrem Pardubice a Ministerstvem pro místní rozvoj ČR.

Seminář k programům cíle Evropská územní spolupráce a k Mezinárodnímu visegrádskému fondu se setkal s velkým zájmem
Pozvání vystoupit na tomto semináři přijali jak zástupci institucí zapojených do implementační struktury prezentovaných programů a fondů (MMR ČR, sekretariát Mezinárodního visegrádského fondu se sídlem v Bratislavě), tak zástupci měst, obcí, obecně prospěšných společností a dalších institucí z Královéhradeckého kraje i dalších regionů, kteří mají s těmito programy již zkušenosti. Díky tomu na semináři zazněly jak teoretické informace, tak i praktické zkušenosti od úspěšných realizátorů projektů a seminář se zejména v závěru proměnit v neformální diskusní fórum všech účastníků – vystupujících i posluchačů, konzultace projektových záměrů probíhaly až do pozdních odpoledních hodin.

V našem regionu je dlouhodobě úspěšný česko-polský přeshraniční program, počty podpořených projektů s účastí subjektů z Královéhradeckého kraje jdou do stovek, náš kraj je i v současném programovém období na špici ve využívání česko-polského přeshraničního programu. Naopak menší úspěšnost mají subjekty z našeho kraje v programech nadnárodní a meziregionální spolupráce, proto byl těmto programům na semináři věnován největší časový prostor. Dalším důvodem pořádání semináře je skutečnost, že u uvedených programů jsou v současnosti vyhlašovány poslední významné výzvy, proto jsme chtěli tímto seminářem mobilizovat všechny potenciální žadatele, neboť možnosti v uvedených programech jsou zajímavé. Přesto, že jsem zmínil celkovou nižší úspěšnost subjektů z našeho kraje v nadnárodních a meziregionálních programech, jsem v tomto směru optimista. V obou dosavadních výzvách nadnárodního programu Interreg CENTRAL EUROPE totiž uspěly i subjekty z Královéhradeckého kraje - byly podpořeny 4 projekty s účastí subjektů z Královéhradeckého kraje,“ řekl krajský radní Pavel Hečko, zodpovědný za oblast regionálního rozvoje, evropských grantů, dotací a cestovního ruchu.

Všechny prezentace se setkaly s pozitivním ohlasem více než 90 účastníků semináře. Někteří účastníci si vytipovali pouze některé programy, většina účastníků však setrvala po celou dobu semináře. Prezentován byl např. projekt „AMIIGA“, podpořený v rámci nadnárodního programu Interreg CENTRAL EUROPE. Jedním ze zapojených partnerů je město Nový Bydžov, které v projektu řeší pokračování likvidace ekologické zátěže po bývalém Kovoplastu. Až s překvapivě velkým ohlasem se setkaly prezentace programu URBACT III. Zástupce městského úřadu Valašské Meziříčí prezentoval projekt „City Centre Doctor Project“, který řeší problematiku oživení městských center a jejich zatraktivnění jak pro občany měst, tak i pro podnikatele. Město Valašské Meziříčí se do projektu zapojilo z důvodu, že plánuje celkovou rekonstrukci městského centra a od ostatních partnerů projektu (celkem je zapojeno 10 evropských měst) získává nové cenné informace a nápady právě pro rozvoj městského centra.

Dlouhý seznam zajímavých vystoupení zakončily rovněž velmi očekávané prezentace k Mezinárodnímu visegrádskému fondu. Mezinárodní visegrádský fond totiž začíná být stále více využívaný a oblíbený, neboť po provedených změnách pravidel poskytuje zajímavé podmínky pro široké spektrum žadatelů a rozsah podporovaných aktivit je rovněž značný. Vystoupení zástupce výkonného ředitele Mezinárodního visegrádského fondu doplnil projektový manažer Hradecké kulturní a vzdělávací společnosti, který poutavou formou prezentoval 8 úspěšných visegrádských projektů, realizovaných v Hradci Králové a jeho okolí.

Základní podpůrné informační materiály i všechny prezentace ze semináře naleznete zde.

Uchazeči o dotace z Evropské unie v rámci programů cíle Evropská územní spolupráce (přeshraniční, nadnárodní a meziregionální programy) mohou získat bezplatně potřebné informace na oddělení evropských grantů Krajského úřadu Královéhradeckého kraje (Ing. Roman Klíma – tel. 495 817 492, e-mail rklima@kr-kralovehradecky.cz).