Rekordních 1,8 miliardy korun míří do modernizace a oprav silnic a mostů v Královéhradeckém kraji

23. 2. 2024

Výše investic do krajských silnic a mostů letos dosáhne dalšího rekordu v řadě. Královéhradecký kraj plánuje 57 dopravních staveb a řadu souvislých generálních oprav či mikrokoberců v hodnotě přes 1,8 miliardy korun. Investuje tak do více než stovky kilometrů komunikací a do 34 mostů.

Královéhradecký kraj chce letos do silnic investovat téměř 1,7 miliardy korun

„Investice do silniční infrastruktury považuji za naprosto klíčové pro udržení a další růst našeho kraje, pro posilování jeho podnikatelské i turistické atraktivnosti i pro zajištění komfortu a bezpečí při cestování. Letos se nám na silniční stavby podařilo prozatím vyčlenit 1,8 miliardy korun. Zároveň jsem velmi rád, že v posledních osmi letech kraj ztrojnásobil výši investic do silniční sítě oproti předchozímu období a ročně tak na silnice v průměru vynakládá téměř 1,2 miliardy korun,“ shrnul hejtman Martin Červíček.

Mezi nejvýznamnější letošní silniční investice se zařadí druhá etapa modernizace silnice II/299 mezi Libranticemi a Libřicemi, což je úsek na trase z Třebechovic pod Orebem do Jaroměře, za zhruba 150 milionů korun, revitalizace tak zvaných „polských mostů“ v Krkonoších, tentokrát v Přední Labské za více než 140 milionů korun, nebo zahájení rozsáhlé výstavby přeložky silnice II/303 z Bělovse do Velkého Poříčí za 620 milionů korun.

„Krajské dopravní investice jsou rozložené do celého regionu. Na Trutnovsku letos proběhne 10 investic včetně tří řešení pro zvýšení bezpečnosti nehodových lokalit, stejně tak na Náchodsku je v plánu 10 investic včetně dvou nehodových úseků, Jičínsko čeká 15 investic včetně úpravy tří nebezpečných lokalit, na Rychnovsku pak kromě dopravních staveb souvisejících s rozvojem průmyslové zóny dalších pět investic včetně jedné nehodové lokality a na Hradecku bude kraj investovat do 12 úseků včetně tří nebezpečných lokalit,“ informoval radní pro dopravu a majetek Václav Řehoř.

Mezi zahajovanými víceletými investicemi je také první etapa rekonstrukce vozovky v jičínských ulicích Ruská a Poděbradova v celkové hodnotě 300 milionů korun, rekonstrukce komunikace mezi Týništěm nad Orlicí a Albrechticemi nad Orlicí celkem za 220 milionů korun nebo rekonstrukce frekventované silnice ze Zábědova do Nového Bydžova, která leží na spojnici mezi Chlumcem nad Cidlinou a Novým Bydžovem a dálnicí D11, v celkové výši 120 milionů korun.

Letos a v příštím roce bude druhou a třetí etapou pokračovat také rekonstrukce komunikace z Libňatova směrem na Maršov u Úpice a dále. Součástí je také částečná rekonstrukce mostu v Libňatově. Kapitálové výdaje na tyto etapy by za oba roky dohromady měly dosáhnout 134 milionů korun.

Na rozvoj průmyslové zóny u Kvasin po stránce dopravní (silniční) infrastruktury letos bude směřovat podle předpokladů 323 milionů korun. Tentokrát bude větší část financí (180 milionů korun) cílit na pokračování staveb pro centrální průmyslovou zónu Solnice-jih. Bude dokončena výstavba obchvatu Opočna, aktuálně se připravuje mimo jiné zahájení rozsáhlých staveb obchvatů Solnice s celkovými náklady cca 600 milionů korun a Častolovic s náklady cca 830 milionů korun. V letošním roce bude také z důvodu zvýšení bezpečnosti provozu na II/321 vybudována nová okružní křižovatka U Voříšku za 45 milionů korun.

Ročně alespoň miliarda korun do silnic

Financování modernizace krajské silniční infrastruktury se, stejně jako v minulých letech, podařilo zajistit z více zdrojů. Více než třetinu (635 milionů korun) by měl pokrýt krajský účelový Fond rozvoje a reprodukce (FRR), který je určený na rozvoj a péči o krajský dlouhodobý majetek. Dalších 452 milionů korun by měl zajistit Integrovaný regionální operační program (IROP), což je jeden z operačních programů, přes které se v České republice rozdělují peníze poskytnuté z evropských fondů, konkrétně z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Zhruba 362 milionů korun by měl uhradit Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI), z toho 32 milionů na zvýšení bezpečnosti v nehodových lokalitách. Odděleně se pak řeší financování oprav souvisejících s výstavbou dálnice D11 za 60 milionů korun a výše popsané dopravní investice v průmyslové zóně Solnice–Kvasiny.

V uplynulém roce kraj uskutečnil 92 dopravních staveb za 1,45 miliardy korun. Investoval tak na 35 místech do 47 kilometrů vozovek a 10 mostů, z toho dva kilometry silnic a jeden most postavil v rámci rozvoje průmyslové zóny Solnice–Kvasiny, dále provedl souvislé opravy 38 kilometrů silnic ve 26 lokalitách po celém kraji a položil 30 kilometrů mikrokoberců na 31 úsecích.

Kraj tak podle potřeby a podle svých možností investuje do nových dopravních staveb, rozsáhlých modernizací i generálních oprav stávajících vozovek i mostů včetně opatření do zvyšování bezpečnosti či do úprav za využití technologie mikrokoberců. Mikrokoberce vytvářejí na povrchu vozovky tenkou souvislou vrstvu, která slouží k její ochraně proti pronikání vody, k prodloužení její životnosti a k omezení vzniku a šíření poruch. Silničáři jsou díky použití mikrokoberců schopní efektivně vyrovnat menší nerovnosti v profilu vozovky.

Dopravní stavby v roce 2024:

• pro rok 2024 je připraveno 57 investičních staveb

• z toho 6 staveb přechází z roku 2023

• předpokládaná hodnota staveb v investiční hodnotě 1,832 miliardy Kč vč. DPH

• více než 100 km komunikací + 34 mostů

Přehled investiční nákladů kraje do silniční sítě za posledních 10 let:

• 2014 = 519 milionů korun

• 2015 = 650 milionů korun

• 2016 = 467 milionů korun

• 2017 = 899,8 milionu korun

• 2018 = 1,105 miliardy korun

• 2019 = 1,051 miliardy korun

• 2020 = 1,114 miliardy korun

• 2021 = 714,5 milionu korun

• 2022 = 1,205 miliardy korun

• 2023 = 1,448 miliardy korun

• 2024 = 1,832 miliardy korun (předpoklad)

Seznam dopravních staveb včetně termínů uzavírek najdete zde.

Soubory ke stažení

Fotogalerie