Příští týden odstartuje přestavba železniční stanice v Týništi nad Orlicí

30. 5. 2014

Staré výpravní budovy a nízká sypaná nástupiště železniční stanice Týniště nad Orlicí budou minulostí. V pondělí začíná rozsáhlá rekonstrukce stanice, která potrvá až do září příštího roku.

Příští týden odstartuje přestavba železniční stanice v Týništi nad Orlicí
Účelem stavby je provedení takových stavebních úprav, které zlepší stávající nevyhovující stav osobního nádraží a díky bezbariérovému přístupu na nástupiště zajistí možnost využívat železniční dopravu cestujícím s omezenou schopností pohybu a orientace,“ říká Roman Moravčík z Krajského centra osobní dopravy Českých drah.

Přestavba železniční stanice Týniště nad Orlicí začíná v pondělí 2. června 2014 a měla by být dokončena na konci září roku 2015. Součástí přestavby bude mimo jiné i vybudování podchodu pro cestující včetně výtahů pro imobilní spoluobčany, zastřešení části nových nástupišť, rekonstrukce sdělovacího zařízení nebo vytvoření nového infosystému pro cestující.

V letošním roce proběhne rekonstrukce výpravní budovy, výstavba jednostranného nástupiště u páté koleje a výstavba části podchodu. Ostrovní nástupiště a větší části podchodu spolu s kolejemi budou realizovány v příštím roce.

Během rekonstrukce výpravní budovy budou cestující odbavováni v náhradních prostorách. K nastupování do vlaků budou využity stávající nástupiště v části stanice směr Hradec Králové. Po dobu rekonstrukce budovy a výstavby části podchodu bude omezeno užívání prostor přednádraží. Parkovací místa na nedávno vybudovaném parkovišti ale dotčena nebudou.

Celkové náklady na stavbu budou dosahovat téměř 165 milionů korun. Investorem této stavby je Správa železniční dopravní cesty s. o. za přispění fondů Evropské unie.