Příjemci dotací z přeshraničního programu prošli školením

17. 3. 2017

Školení pro příjemce dotace v doposud podpořených projektech v rámci všech prioritních os programu Interreg V-A Česká republika – Polsko pro programové období 2014-2020 se uskutečnilo v pondělí na Krajském úřadě Královéhradeckého kraje. Celkem 85 účastníků školení zaplnilo sál zastupitelstva, jednalo se převážně o zástupce projektových partnerů z Královéhradeckého kraje, ale byla umožněna účast i několika zástupcům ze sousedních krajů, kteří jsou zapojeni do společných projektů.

Příjemci dotací z přeshraničního programu prošli školením
Cílem školení bylo předat příjemcům všechny nezbytné informace, potřebné pro bezproblémovou realizaci podpořených projektů,“ řekl krajský radní Pavel Hečko, zodpovědný za oblast regionálního rozvoje, evropských grantů, dotací a cestovního ruchu, který školení zahájil.

Všechny prezentace ze školení jsou uloženy zde.

V programu Interreg V-A Česká republika – Polsko bylo doposud podpořeno 30 projektů s účastí subjektů z Královéhradeckého kraje s celkovou výší evropské dotace přesahující 680 mil. Kč. Kromě toho bylo podpořeno i několik desítek mikroprojektů s účastí subjektů z Královéhradeckého kraje (pro příjemce doposud podpořených mikroprojektů se uskutečnilo samostatné školení na Krajském úřadě Královéhradeckého kraje dne 7. března 2017). Partneři z Královéhradeckého kraje tak navazují na úspěch v česko-polském programu v programovém období 2007-2013, kde bylo podpořeno 100 projektů a 320 mikroprojektů s účastí subjektů z Královéhradeckého kraje s celkovou evropskou dotací ve výši cca 2,4 mld. Kč.

V současnosti je možno připravovat projektové záměry do prioritní osy 2 - Rozvoj potenciálu přírodních a kulturních zdrojů pro podporu zaměstnanosti (alokace na otevřenou výzvu: 22 930 000 EUR - cca 620 mil. Kč) a do prioritní osy 3 - Vzdělání a kvalifikace (alokace na otevřenou výzvu: 5 700 000 EUR - cca 154 mil. Kč) a rovněž do Fondu mikroprojektů (do prioritní osy 2 - Rozvoj potenciálu přírodních a kulturních zdrojů pro podporu zaměstnanosti a do prioritní osy 4 – Spolupráce institucí a komunit).

Uchazeči o dotace z Evropské unie v rámci programu Interreg V-A ČR – Polsko mohou získat bezplatně informace a potřebné konzultace ke svým projektovým záměrům na oddělení evropských grantů Krajského úřadu Královéhradeckého kraje (Ing. Roman Klíma – tel. 495 817 492, e-mail rklima@kr-kralovehradecky.cz).

Příjemci dotací z přeshraničního programu prošli školením