Pět míst v kraji, kde osoby v karanténě či izolaci mohou odevzdat svůj hlas

21. 9. 2020

Volební stanoviště pro hlasování z motorového vozidla (tzv. drive-in hlasování) pro volby do zastupitelstev krajů a do Senátu budou umístěná v Hradci Králové, Jičíně, Náchodě, Rychnově nad Kněžnou a Trutnově. Hlasovat zde bude možné ve středu 30. září 2020 od 7:00 do 15:00 hodin, a to výlučně z motorového vozidla.

Volební stanoviště budou umístěná na těchto místech:

pro okres Hradec Králové

  • dvůr Magistrátu města Hradec Králové, Československé armády 408/51, Hradec Králové
pro okres Jičín
  • budova bývalých kasáren, Československé armády 162, Jičín
pro okres Náchod
budova Celního úřadu, Kladská 272, Náchod

pro okres Rychnov nad Kněžnou

  • areál fotbalového stadionu, U Stadionu 1430, Rychnov nad Kněžnou
pro okres Trutnov
  • budova hasičské zbrojnice, Dlouhá 752, Trutnov – Horní Staré Město
U volebního stanoviště může hlasovat osoba, která je voličem podle zákona upravujícího volby do zastupitelstev krajů nebo zákona upravujícího volby do Senátu (popř. oprávněnou osobou podle zákona o místním referendu, bylo-li v některé z obcí Královéhradeckého kraje místní referendum vyhlášeno), a současně je ke dni, kdy lze hlasovat u volebního stanoviště, evidována jako osoba v karanténě nebo izolaci z důvodu ochrany veřejného zdraví před onemocněním covid-19, a která má trvalý pobyt v okrese, pro které bylo dané stanoviště zřízeno (u jiného volebního stanoviště jí nebude hlasování umožněno).

Volič je povinen prokázat svoji totožnost platným občanským průkazem (cestovní doklad nestačí, neboť neobsahuje údaj o trvalém pobytu).