Opravený úsek silnice mezi Miletínem a Lázněmi Bělohrad je opět průjezdný

22. 11. 2023

Královéhradecký kraj společně s Miletínem provedl kompletní rekonstrukci krajské silnice z miletínského náměstí ve směru na Lázně Bělohrad. Stavební práce na rekonstrukci vyšly na 25 milionů korun.

Opravený úsek silnice mezi Miletínem a Lázněmi Bělohrad je opět průjezdný

„Povrch této silnice byl podle krajského hodnocení i podle mého přesvědčení ve velmi špatném stavu. Jednalo se o jednu z nejhorších krajských silnic a její kompletní rekonstrukce byla mojí dlouhodobou snahou. Jsem rád, že se podařilo vyřešit například komplikace s odvodněním, kvůli kterým kraj nemohl provést generální opravu dříve,“ uvedl hejtman Martin Červíček.

Královéhradecký kraj uzavřel v roce 2020 s městem smlouvu o spolupráci, podle které kraj zajistil rekonstrukci samotné komunikace i veškeré potřebné odvodnění, které bylo v tomto úseku mimořádně komplikované a vyžádalo si vybudování dešťové kanalizace i otevřeného příkopu. Město Miletín zajistilo úpravy chodníků, parkovacích míst a autobusové zastávky a také nezbytné přeložky vodovodu a plynovodu.

Celkové náklady rekonstrukce dosáhly téměř 25 milionů korun včetně DPH. Financování většiny nákladů pokryla dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI). Zhotovitelem rekonstrukce byla společnost COLAS CZ a. s.

Královéhradecký kraj v letošním roce na Jičínsku uskutečnil celkem 25 dopravních staveb za více jak 300 milionů korun.