O krajské dotace lze žádat pouze elektronicky

25. 10. 2022

Do krajských dotačních programů pro rok 2023 již musí žadatelé posílat své žádosti pouze elektronicky, a to odesláním z datové schránky žadatele do datové schránky Královéhradeckého kraje. Tuto zásadní změnu schválili krajští zastupitelé pro dotační programy roku 2023 a program Obchůdek 2021+.

„Při zavádění povinnosti žádat o krajskou dotaci přes datovou schránku jsme vycházeli za dvou základních myšlenek, a to zjednodušit žadatelům podávání žádostí a také odstranit zátěž, která plyne ze složité administrace došlých dokumentů v papírové podobě. Datovou schránku jsme zvolili pro její jednoduchost a také z důvodu, že žádným finančním způsobem nezatíží žadatele. Je to bezpečný, rychlý a pohodlný způsob komunikace veřejnosti s úřadem,“ uvádí Adam Valenta odpovědný za oblast grantů a dotací s tím, že podle příslušného zákona má odeslání žádosti o dotaci z datové schránky stejné právní účinky, jako kdyby byla žádost podepsána v listinné podobě.

Královéhradecký kraj již poslal letošním žadatelům o krajskou dotaci manuál pro vyplnění žádosti, který zároveň zveřejnil na svém dotačním portále. Pro všechny výzvy vyhlášené po 1. říjnu 2022 už tedy platí, že o krajskou dotaci do jednotlivých odvětví na rok 2023, do programu Obchůdek 2021+ a také do výzvy o dar v době energetické krize mohou žadatelé požádat pouze elektronicky.

„Současným způsobem lze do 15. prosince požádat už jen o dary a individuální dotace. K povinnosti použít datovou schránku již pro všechny žádosti o dotaci s využitím datové schránky dojde po tomto datu. V případě jakýchkoli nejasností se žadatelé samozřejmě mohou obrátit na administrátora příslušného dotačního programu, který jim s procesem podání žádosti pomůže. Kontakty na jednotlivé pracovníky máme uvedeny v závěru každého dotačního programu nebo žádosti o dotaci na individuální účel,“ doplňuje radní Valenta.

Veškeré informace žadatelé o krajskou dotaci naleznou na dotačním portále Královéhradeckého kraje https://dotace.kr-kralovehradecky.cz/

 

 

Soubory ke stažení