Nové programové období INTERREG Česko-Polsko se rozjíždí

27. 5. 2022

Za účasti náměstka ministra pro místní rozvoj ČR Zdeňka Semoráda, zástupců jednotného sekretariátu, krajských úřadů, polských vojvodství podél česko-polské hranice a dalších hostů se v Praze 26. května konala zahajovací konference nového programu INTERREG Česko-Polsko 2021-2027. Konference představila základní informace o novém programu, finanční alokace a podporované oblasti a dala odpovědi na dotazy účastníků.

Za Královéhradecký kraj se konference zúčastnil Adam Valenta, radní pro oblast regionálního rozvoje, grantů a dotací a také zástupci Odboru regionálního rozvoje, grantů a dotací. Královéhradecký kraj bude pořádat regionální konferenci k novému programu na podzim tohoto roku.

„Budeme usilovat o to, aby i v rámci nového přeshraničního programu bylo v našem regionu realizováno mnoho úspěšných projektů, jako tomu bylo doposud,“ uvedl radní Adam Valenta.

První výzvy nového programu by měly být vyhlášeny na podzim tohoto roku, více informací o programu je v prezentaci zde.

Nové programové období INTERREG Česko-Polsko se rozjíždí