Na Monitorovacím výboru v Hradci Králové byly podpořeny další přeshraniční projekty

4. 12. 2017

Desáté zasedání Monitorovacího výboru programu Interreg V-A Česká republika - Polsko se konalo ve dnech 22. - 23. listopadu v Hradci Králové. Hlavním bodem zasedání bylo schvalování projektů předložených do prioritní osy 3 - Vzdělávání a kvalifikace a prioritní osy 4 - Spolupráce institucí a komunit.

Na Monitorovacím výboru v Hradci Králové byly podpořeny další přeshraniční projekty
Celkem bylo podpořeno 10 projektů, do kterých jsou zapojeny subjekty z Královéhradeckého kraje nebo Evropské seskupení pro územní spolupráci Novum, jehož aktivním členem je Královéhradecký kraj. Evropská dotace na tyto projekty představuje 2 872 248 EUR, tj. více než 73 mil. Kč.

V rámci prioritní osy 3 - Vzdělávání a kvalifikace budou Univerzity v Hradci Králové a Opole pomocí inovativního programu společně připravovat odborníky v česko-polském pohraničí v oblastech radiační ochrany, průmyslové ekologie, technické ochrany životního prostředí a matematického modelování rozptylu emisí. Společný projekt Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy Jičín a Swidnického okresu bude reagovat na dlouhodobý problém na trhu práce, kterým je velký nedostatek kvalifikovaných pracovníků v technických profesích a to zejména elektrotechnických, strojírenských a stavebních oborů.

V rámci prioritní osy 4 - Spolupráce institucí a komunit města Trutnov a Swidnica propojí, prohloubí a zkoordinují spolupráci obou měst, jejich úřadů práce, hospodářských komor, nestátních neziskových organizací, vzdělávacích institucí, finančních úřadů, živnostenských odborů apod. Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje zvýší intenzitu spolupráce s dalšími zdravotnickými záchrannými službami v oblasti působnosti Evropského seskupení pro územní spolupráci Novum. V dalších podpořených projektech budou realizovány aktivity zaměřené na místní komunity, bude vytvořena kooperační síť učitelů základních a středních škol, spolupracující síť soukromých i veřejných institucí podpoří systém odstraňující odpadky z české i polské části Krkonoš, v Krkonoších bude realizována rovněž série mnoha kulturních a sportovních aktivit (den lidových řemesel, jarmark slezských tkalců, závod rohaček apod.), bude také realizováno 144 česko-polských rozhlasových programů s rozličnými tématy z česko-polského příhraničí.

Seznam podpořených projektů s účastí subjektů z Královéhradeckého kraje

Prioritní osa 3: Vzdělávání a kvalifikace

Spolupráce UO a UHK rozšiřující možnosti uplatnění absolventů na přeshraničním trhu práce (partner z KHK - Univerzita Hradec Králové, celková evropská dotace - 184 552 EUR)

Přeshraniční vzdělávání žáků technických oborů

(partner z KHK - Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola Jičín, celková evropská dotace - 66 810 EUR)

Prioritní osa 4: Spolupráce institucí a komunit

Města Trutnov a Swidnica společně pro byznys

(partner z KHK - Město Trutnov, celková evropská dotace - 122 881 EUR)

MOST - polsko-česká spolupráce redakcí

(partner z KHK - Bonton z. s. Rychnov nad Kněžnou, celková evropská dotace - 700 723 EUR)

Jak zachraňujete u vás?

(partner z KHK - Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje, dále Evropské seskupení pro územní spolupráci Novum, celková evropská dotace - 335 273 EUR)

Společně řešíme problémy

(partner - Evropské seskupení pro územní spolupráci Novum, celková evropská dotace - 280 701 EUR)

Žijeme spolu

(partner z KHK - Orlické hory a Podorlicko Rychnov nad Kněžnou, celková evropská dotace - 247 918 EUR)

Partner Krkonošského národního parku

(partner z KHK - Správa Krkonošského národního parku Vrchlabí, celková evropská dotace - 299 155 EUR)

Akcent@net

(partner - Evropské seskupení pro územní spolupráci Novum, celková evropská dotace - 205 262 EUR)

Východní Krkonoše a Lubawská brána žijí kulturou a sportem

(partneři z KHK - Město Žacléř, Městys Mladé Buky, Obec Malá Úpa, Obec Horní Maršov, Město Svoboda nad Úpou, celková evropská dotace - 428 973 EUR)

Jsem potěšen, že na zasedání Monitorovacího výboru programu Interreg V-A ČR - Polsko v Hradci Králové byly podpořeny další přeshraniční projekty s dopadem na region Královéhradeckého kraje. Doposud bylo v programu Interreg V-A ČR - Polsko podpořeno 48 velkých projektů s účastí subjektů z Královéhradeckého kraje, což je nejvíce v rámci celého česko-polského podporovaného území. Evropská dotace přidělená na tyto projekty představuje více než 56 mil. EUR, tj. téměř 1,5 mld. Kč. Podpořeno bylo rovněž několik desítek mikroprojektů,“ řekl Pavel Hečko, radní Královéhradeckého kraje pro oblast regionálního rozvoje, evropských grantů, dotací a cestovního ruchu.

Uchazeči o dotace z Evropské unie v rámci programu Interreg V-A ČR - Polsko mohou získat bezplatně informace a potřebné konzultace ke svým projektovým záměrům na oddělení evropských grantů Krajského úřadu Královéhradeckého kraje (Ing. Roman Klíma - tel. 495 817 492, e-mail rklima@kr-kralovehradecky.cz).

Na Monitorovacím výboru v Hradci Králové byly podpořeny další přeshraniční projekty

TEXT A FOTO: Ing. Roman Klíma