Na cílený rozvoj venkova v Královéhradeckém kraji směřuje 64 milionů korun

7. 5. 2024

Na rozvoj menších obcí formou dotační podpory obecních projektů v rámci Programu obnovy venkova Královéhradecký kraj letos rozdělí téměř 64 milionů korun. Rozdělení podpory projednají ještě krajští zastupitelé a zastupitelky 13. května.

Program obnovy venkova považuji ze všech dotačních programů za nejsmysluplnější, protože je klíčový pro rozvoj všech oblastí našeho kraje. Právě proto jsme do něj již v minulých letech přidělovali každoročně kolem 50 milionů korun. Pro letošek se nám do něj podařilo získat dokonce ještě více finančních prostředků než vloni, a to zhruba o 14 milionů korun, což představuje nárůst o celou čtvrtinu. Právě díky tomu se podaří uskutečnit projekty samospráv i spolků v 88 obcích. Zvýší se tak zejména objem investic. Již tradičně se tyto krajské dotace budou významně podílet na rekonstrukci, modernizaci i rozšiřování veřejných prostranství, na opravách místních komunikací, na investicích do občanské vybavenosti například pro činnost spolků, na obnově vodních nádrží, na modernizaci prostor místních knihoven i na investici v oblasti nakládání s odpady. Naším cílem je dále zkvalitňovat, zpříjemňovat a celkově podporovat venkovský život v našem kraji,“ vysvětlil hejtman Martin Červíček.

Z téměř 64 milionů korun, které kraj mezi obce rozdělí, připadne 49 milionů korun na investice. Zbývající finance budou směřovat zejména na opravy obecního majetku.

Díky krajským dotacím se tak například opraví komunikace v Údrnicích na Jičínsku, vznikne nová komunikace v Otovicích u Broumova, proběhne investice do multifunkčního sportoviště v Češově na Jičínsku nebo se realizuje komplexní řešení chodníků a vjezdů v rámci rekonstrukce silnice ve Světí na Hradecku,“ doplnil radní pro oblast regionálního rozvoje, evropských grantů a dotací Adam Valenta.

Mezi podpořené projekty dále patří například pokračování komplexní investice do návsi v Mokrovousích na Hradecku, obnova místních komunikací ve Starých Smrkovicích na Jičínsku, první etapa rekonstrukce komunikace Polom–Hájek u Vamberka, rekonstrukce části zdravotního střediska v Libáni na Jičínsku, investice do veřejného osvětlení v Choustníkově Hradišti u Dvora Králové nad Labem, dofinancování rekonstrukce komunikace v Horní Radechové na Náchodsku, obnova komunikace v Úhlejově u Hořic, snížení energetické náročnosti budov mateřské školky v Hořiněvsi na Hradecku či rekonstrukce komunikace ve Světlé (části obce Lhota pod Hořičkami) na Náchodsku.

Vloni uspělo na základě stanovených podmínek 85 žadatelů z řad obcí po celém kraji, letos se dotační prostředky rozdělí mezi 88 obcí. Rozdělení schválila rada kraje, projednat ho ještě musí krajské zastupitelstvo na svém dalším zasedání v pondělí 13. května.