Krajskou vesnicí roku 2022 je Žďár nad Metují

6. 6. 2022

Výsledky letošního ročníku soutěže Vesnice roku v Královéhradeckém kraji zveřejnila odborná porota složená ze zástupců vyhlašovatelů. Zlatou stuhou se pyšní Žďár nad Metují na Náchodsku, který bude region reprezentovat v celostátním finále. Obec dokázala zajímavou formou představit všechny hodnocené oblasti soutěže, jako je důraz na koncepční rozvoj, financování obce, spolkový a společenský život, podpora volnočasových aktivit, podnikání nebo péče o stavební fond, veřejnou zeleň a krajinu.

Krajskou vesnicí roku 2022 je Žďár nad Metují

O titul Vesnice roku se v Královéhradeckém kraji letos ucházelo 13 obcí. Odborná porota všechny navštívila a následně rozhodla o vítězi. Slavnostní předání všech ocenění se uskuteční 20. srpna ve vítězném Žďáru nad Metují.

Tato soutěž upozorňuje veřejnost na to, že rozvoj regionu není jen o těch velkých miliardových investicích, ale že stejně důležitá je snaha místních společenství nebo i jednotlivců, kteří se každodenně snaží zvelebovat a zkrášlovat své okolí, nezištně věnují volný čas mládeži nebo třeba záchraně místních tradic a rozvoji spolkového života ve své obci. Díky tomu venkov žije a pro mnoho z nás je atraktivní alternativou života ve městě,“ říká hejtman Martin Červíček.

Porotci udělili také druhé a třetí místo. Na pomyslných stupních vítězů stanuly Dobřany (okres Rychnov n. Kn.) a Havlovice (okres Trutnov). Odborná porota dále udělila bílou stuhu za činnost mládeže Ohnišovu (okres Rychnov n. Kn.). Za péči o zeleň a životní prostředí získalo zelenou stuhu Pohoří (okres Rychnov n. Kn). Oranžovou stuhu za spolupráci obce se zemědělským subjektem má Stračov (okres Hradec Králové). Dalších sedm zúčastněných obcí obdrželo cenu hejtmana.

S oceněním je spojené finanční ohodnocení. Zlatá stuha přinese do vítězné obce milion korun na další rozvoj a Královéhradecký kraj jí navíc přispěje na pořádání slavnostního vyhlášení. Finanční odměnu získají i obce oceněné druhým a třetím místem, zelenou, bílou a oranžovou stuhou nebo některou z cen hejtmana,“ dodává radní pro regionální rozvoj Adam Valenta.

Vítězná obec bude Královéhradecký kraj reprezentovat v celostátním kole, jehož výsledky pořadatelé oznámí na jarmarku venkova v Luhačovicích 17. září.

Soutěž Vesnice roku se vyhlašuje každoročně od roku 1995. V rámci krajského i navazujícího celostátního kola se hodnotí koncepční dokumenty, společenský život, aktivity občanů, podnikání, péče o stavební fond a obraz vesnice, občanská vybavenost, inženýrské sítě a úspory energií, péče o veřejná prostranství, přírodní prvky a zeleň, péče o krajinu, připravované záměry a informační technologie obce.

Přihlásit se každoročně mohou obce vesnického charakteru (včetně statutu města a městyse), které mají do 7 500 obyvatel a zpracovaný strategický dokument rozvoje obce, program obnovy vesnice nebo program rozvoje svého územního obvodu. Obec se hlásí vždy jako celek. Poslední dva roky se soutěž nekonala kvůli pandemii koronaviru.

Více informací naleznete na www.vesniceroku.cz.

 

Výsledky krajského kola Vesnice roku 2022

ZLATÁ STUHA – vítěz Žďár nad Metují 1 mil. Kč od MMR + 175 000 Kč od KHK
MODRÁ STUHA – za společenský život - 600 000 Kč od vyhlašovatele
BÍLÁ STUHA – za činnost mládeže Ohnišov 600 000 Kč od vyhlašovatele
ZELENÁ STUHA – za péči o zeleň a životní prostředí Pohoří 500 000 Kč od vyhlašovatele
ORANŽOVÁ STUHA – za spolupráci obce a zemědělského subjektu Stračov 600 000 Kč od vyhlašovatele
2. místo v soutěži
Dobřany
500 000 Kč od KHK
3. místo v soutěži Havlovice 250 000 Kč od KHK
Cena hejtmana za moderní knihovnické a informační služby Heřmánkovice 50 000 Kč od KHK
Cena hejtmana za zajišťování komplexní občanské vybavenosti Železnice 40 000 Kč od KHK
Cena hejtmana za dlouhodobý koncepční rozvoj obce Lanžov 25 000 Kč od KHK
Cena hejtmana za vytváření míst pro setkávání generací Zlatá Olešnice 25 000 Kč od KHK
Cena hejtmana za zachování paměti obce a vedení kroniky Sněžné 25 000 Kč od KHK
Cena hejtmana za citlivý přístup k obnově kamenosochařských děl ve veřejném prostoru Budčeves 10 000 Kč od KHK
Cena SPOV za koncepční rozvoj obce Vidochov 20 000 Kč od vyhlašovatele
Cena naděje pro živý venkov – za příkladnou mezigenerační spolupráci Heřmánkovice -
Zlatá cihla v POV KHK 2022
Kategorie A – obnova či rekonstrukce památkově chráněných objektů a památek místního významu Heřmánkovice Sakrální stavby v obci Heřmánkovice a Janovičky
Kategorie B – obnova či rekonstrukce staveb venkovské zástavby Dobřany Rekonstrukce základní školy v Dobřanech
Kategorie C – nové venkovské stavby Vidochov Víceúčelový objekt ve školní zahradě