Krajské nemocnice propojí jednotný informační systém za 36 milionů korun

16. 4. 2019

Za nemocniční informační systém zaplatí Královéhradecký kraj 36 milionů korun s DPH. V pondělí o tom rozhodla rada kraje. Software dodá společnost ICZ. Nový informační systém propojí všechny krajské nemocnice a zlepší přístup lékařů k informacím o pacientech.

Za 36 milionů korun Královéhradecký kraj nakoupí pro své nemocnice jednotný informační systém. Vznikne tak několik centrálních míst, která budou shromažďovat a dále rozesílat informace potřebné pro chod všech našich nemocnic. Aktuálně má každá nemocnice svůj vlastní informační systém. Tyto systémy jsou ale zastaralé, nemají potřebnou podporu a jejich další údržba je komplikovaná a finančně náročná,“ sdělil náměstek Aleš Cabicar odpovědný za zdravotnictví.

Kraj vypsal veřejnou zakázku na dodávku nemocničního informačního systému v říjnu 2017. Přihlásilo se pět uchazečů. Hodnotící komise doporučila společnost ICZ, kterou v červnu 2018 rada kraje schválila jako vítěze. Na toto rozhodnutí podal další účastník soutěže rozklad na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, který celou zakázku vrátil zpět do stadia hodnocení nabídek. V lednu 2019 firmy dokončily prezentace funkcionalit nabízených systémů. V dubnu rada kraje schválila výsledek veřejné zakázky a vybrala dodavatele – společnost ICZ.

Vedle pořízení nového softwaru kraj nakoupí nové servery a počítače. Na celý projekt hodlá vynaložit 98 milionů korun. Většinu těchto výdajů pokryje dotace z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Administraci projektu řídí krajské Centrum investic, rozvoje a inovací.

Nemocniční informační systém (NIS) je klíčový software, který má na starost mapování, evidování a uchovávání všech lékařských procesů – zpráv, výsledků a objednávek. Vedle NIS v nemocnicích fungují další systémy – např. laboratorní systém nebo systém na zpracování a rozesílání obrazové dokumentace, jako jsou výsledky rentgenu, CT, ultrazvuku, magnetické rezonance apod. Dále nemocnice využívají systémy pro řízení jednotlivých oblastí – stravovací systémy, řízení centrálních sálů, objednávkové systémy, ekonomický, personální systém apod.