Krajská policie posílí přeshraniční spolupráci v boji s drogovou kriminalitou

5. 9. 2016

Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje se jako jeden z partnerů podílí na realizaci vlajkového projektu „Drugstop - přeshraniční spolupráce policejních jednotek v oblasti boje s drogovou kriminalitou“. Do projektu je zapojeno osm partnerů, pět krajských ředitelství policie na české straně a tři na polské straně. Realizace projektu bude probíhat v letech 2016-2018.

Hlavním cílem projektu je posílit spolupráci českých a polských policejních jednotek v oblasti drogové problematiky. Z toho důvodu bude vytvořen společný informační systém, který napomůže k rychlé výměně klíčových poznatků. Díky efektivnímu využívání techniky pořízené v rámci projektu dojde ke zvýšení přeshraniční připravenosti policistů obou států.

Kromě toho jsou na obou stranách hranice připravovány společné preventivní akce zaměřené proti užívání drog a psychotropních látek, které cílí na zvýšení úrovně povědomí veřejnosti v oblasti drogové kriminality.

Projekt je realizován na české straně Krajským ředitelstvím policie Královéhradeckého, Pardubického, Olomouckého, Moravskoslezského, Libereckého kraje a na polské straně Krajským ředitelstvím policie v Katowicích, v Opoli a ve Wroclawi, které je vedoucím partnerem projektu.

Celkový rozpočet vlajkového projektu „Drugstop - přeshraniční spolupráce policejních jednotek v oblasti boje s drogovou kriminalitou“ reg. č. CZ.11.4.1.120/0.0/0.0/15_001/0000004 je téměř 2,5 milionu EUR. Projekt je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj, v rámci programu Interreg V-A Česká republika – Polsko ve výši více jak 2 milionů EUR a zároveň z vlastních zdrojů krajských policejních ředitelství. Pro Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje je vyčleněna částka téměř 500 tisíc EUR, kterou z 85% pokryje dotace.

Zdroj: Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje

Krajská policie posílí přeshraniční spolupráci v boji s drogovou kriminalitou