Kraj získá téměř půl miliardy na rozvoj pohraničí

6. 4. 2017

Více než 16,5 mil. EUR (cca 446 mil. Kč) bylo schváleno pro Královéhradecký kraj na realizaci projektů, které prostřednictvím rekonstrukcí silnic zpřístupní kulturní a přírodní zdroje v česko-polském příhraničí a zlepší propagaci cestovního ruchu v příhraniční oblasti.

Kraj získá téměř půl miliardy na rozvoj pohraničí
Příslib dotací získal Královéhradecký kraj na zasedání Monitorovacího výboru programu Interreg V-A Česká republika - Polsko, kde se schvalovaly strategické silniční projekty a tzv. vlajkové projekty.

Celkem bylo schváleno pět projektů, zaměřených na rekonstrukci silnic, zpřístupňujících přírodní a kulturní zdroje v česko-polském příhraničí, hned tři z nich se budou realizovat v Královéhradeckém kraji:

Projekt Zlepšení dopravní dostupnosti Broumovska a kladsko – valbřišského regionu je zaměřen na rekonstrukci silnice Starostín - Meziměstí - Hejtmánkovice a silnice Broumov - Božanov - státní hranice. Celkové výdaje pro uvedené úseky činí 7 441 789 EUR, z toho dotace z EU a státního rozpočtu představuje 5 896 077 EUR.

Projekt Zlepšení přeshraniční dostupnosti polsko-českého příhraničí v oblasti Stolových hor je zaměřen na rekonstrukci silnice Bezděkov nad Metují – Machov – Machovská Lhota, státní hranice a silnice Bezděkov, Na Mýtě – Nízká Srbská. Celkové výdaje pro uvedené úseky činí 4 479 788 EUR, z toho dotace z EU a státního rozpočtu představuje 3 206 041 EUR.

Projekt Zlepšení dopravní dostupnosti Orlických a Bystřických hor je zaměřen na rekonstrukci silnice Rokytnice - Říčky - Orlické Záhoří. Celkové výdaje činí 8 358 396 EUR, z toho dotace z EU a státního rozpočtu představuje 7 267 873 EUR.

Toto rozhodnutí završuje několikaleté úsilí o získání dotace, navíc byly podpořeny všechny tři projekty, na které Královéhradecký kraj žádal o dotace spolu s polskými partnery,“ řekl krajský radní Pavel Hečko, který je zodpovědný za oblast regionálního rozvoje, evropských grantů, dotací a cestovního ruchu.

Dále byly schváleny dva tzv. vlajkové projekty. Jedná se o projekty, jejichž aktivity jsou realizované na celém česko-polském podporovaném území, jeden z nich se bude realizovat v Královéhradeckém kraji:

Projekt Kulturní a přírodní dědictví pro rozvoj polsko-českého pohraničí "Společné dědictví" je zaměřen na propagaci pohraničí v oblasti cestovního ruchu. Výdaje na něj činí 173 938 EUR, z toho dotace z EU a státního rozpočtu představuje 156 544 EUR. Cílem projektu je vytvoření trvalé integrované sítě spolupráce v oblasti cestovního ruchu na území česko-polského pohraničí založené na přírodním a kulturním dědictví prostřednictvím podpory cestovního ruchu, tvorba a podpora turistických produktů, spojování stávajících turistických tras na přeshraniční trasy a integrace stávajících nabídek do komplexních přeshraničních turistických balíčků pohraničí, což povede k prodloužení délky pobytu turistů a zvýšení atraktivnosti stávajícího kulturního a přírodního dědictví.

Příprava projektových žádostí probíhala na Odboru regionálního rozvoje, grantů a dotací Krajského úřadu Královéhradeckého kraje. Na silničních projektech spolupracoval externí zpracovatel. To, že ze sedmi schválených projektů budou čtyři projekty realizovány v Královéhradeckém kraji, potvrzuje skutečnost, že Královéhradecký kraj je dlouhodobě na špici ve využívání dotačních prostředků z česko-polských přeshraničních programů,“ dodal radní Pavel Hečko.

Kraj získá téměř půl miliardy na rozvoj pohraničí