Kraj vyčlenil 15 milionů korun na mimořádnou podporu v době energetické krize

19. 10. 2022

Ačkoliv hlavní podporu v době energetické krize má na starost stát, Královéhradecký kraj připravil několik možností, jak podpořit volnočasové, sportovní, sociální i kulturní odvětví v regionu, na která vyčlenil bez mála 15 milionů korun. Cílem kraje není nahradit kompetenci státu, ale uvědomuje si ohrožení zejména v oblasti volnočasových aktivit mládeže, kdy by v důsledku finanční zátěže rodiny nemohly podporovat své děti v zájmových činnostech.

V polovině listopadu kraj otevře výzvu k podávání žádostí o finanční podporu pro spolky, jejichž hlavní činností je oblast sportu a tělovýchovy dětí a mládeže nebo práce s dětmi a mládeží ve volném čase. Pro tuto variantu podpory kraj vyčlení 10 milionů korun ze svého rozpočtu.

S extrémním nárůstem cen energií se vedle domácností a firem potýkají také spolky pracující s dětmi a mládeží. Tím je ohrožena dostupnost jejich aktivit a v některých případech i samotná činnost, která je pro společnost velmi přínosná. Uvědomujeme si jejich situaci, a proto jsme se jim rozhodli přispět formou daru. Částku 10 milionů korun uvolníme na tento rok, pro příští rok počítáme s podobnou podporou,“ řekl hejtman Martin Červíček.

Kraj předpokládá, že o finanční pomoc se přihlásí okolo 400 žadatelů. Na každé dítě narozené mezi lety 2004 a 2016 poskytne částku dvě stě korun. Pokud návrh odsouhlasí na konci října krajští zastupitelé, budou moci spolky organizující aktivity pro děti a mládež žádat od 15. 11. do 30. 12. 2022 prostřednictvím krajského dotačního portálu.

V Královéhradeckém kraji žije zhruba 70 tisíc osob ve věku 6 až 18 let, pro které spolky organizují nejrůznější aktivity. Plánujeme proto, že tento formát podpory v případě přetrvávající energetické krize zopakujeme i v následujícím roce,“ doplnil radní pro regionální rozvoj, granty a dotace Adam Valenta.

Za kulturou v Královéhradeckém kraji

Vedle podpory volnočasových a sportovních aktivit kraj připravil pro rok 2023 dotační podporu pro financování dopravy žáků základních a středních škol do kulturních institucí v regionu. Vyčlenil na to přes jeden milion korun.

V době vysoké inflace a energetické krize chceme zvýšit dostupnost kulturních institucí pro žáky tak, aby se mohli vzdělávat i mimo školní lavice, získávat další znalosti a vytvářet si pozitivní vztah ke kultuře,“ uvedla náměstkyně hejtmana pro kulturu, cestovní ruch a oblast sociálních věcí Martina Berdychová.

Dotační program Za kulturou v Královéhradeckém kraji cílí na žáky základních a středních škol. Žádat o podporu budou moci místní akční skupiny (MAS) a dobrovolné svazky obcí (DSO), které zpracovávají místní akční plány na území Královéhradeckého kraje, a to od 10. 1. do 28. 2. 2023 prostřednictvím krajského dotačního portálu.

O dotace nebudou žádat školy z důvodu usnadnění administrativy, protože MAS a DSO budou moci podávat žádosti hromadně a pro větší množství škol. Výše dotace na projekt bude maximálně 70 tisíc korun, přičemž bude pokrývat výdaje na zajištění dopravy sjednanou autobusovou dopravou nebo veřejnou dopravou (vlak, autobus, kromě MHD) do kulturní instituce pro žáky školy a pedagogický doprovod. V případě sjednané autobusové dopravy bude uznatelná cena z dotace maximálně 44,85 Kč/km.

Exkurze budou směřovat do kulturních institucí zřizovaných nebo spoluzaložených Královéhradeckým krajem, které nabízejí velké množství edukačních programů a doplňují rámcové vzdělávací programy škol.

Podpora rodin a života v místních komunitách

Mimořádné krajské podpory se v době vysoké inflace a energetické krize v roce 2023 dočká také činnost v oblasti podpory rodin, prorodinného života a činnosti v místních komunitách.

Inflace a energetická krize se významně dotýká zejména rodin s dětmi, samoživitelů, osaměle žijících seniorů nebo rodin, které těsně nedosáhnou na systém dávkové pomoci státu, i těch, kteří celodenně pečují o své blízké. Cílem krajské podpory v sociální oblasti je proto udržení kvality života rodin a jednotlivců a zároveň odstranění rizika jejich sociálního vyloučení,“ shrnula náměstkyně Berdychová.

Čerpat příspěvky budou moci právnické osoby jako jsou mateřská, rodinná či rodičovská centra, místní akční skupiny nebo například knihovny. Připraveny na to jsou více jak 3 miliony korun. Maximální výše dotace bude 150 tisíc korun. Organizace budou žádat od 2. do 19. 12 2022 prostřednictvím písemné žádosti, nebo datovou schránkou.

Cílem podpory budou činnosti v sociální oblasti zaměřené na hendikepované ohrožené cílové skupiny osob rozšiřující činnosti sociálních služeb, neformální sousedské výpomoci v obcích jako jsou různé sbírky ošacení, nábytku, sportovních potřeb apod.

Kraj podpoří také organizování výměn nábytku, re-use pointů, přerozdělování nespotřebovaných potravin a jídel ze školních a jiných jídelen. Podporované budou také organizace komunitních a dalších společenských akcí, právní poradenství ve financích, psychosociální podpora osob v krizi, případně hlídání dětí v rodinách, kde pracují oba rodiče z důvodu zajištění dostatečného příjmu do rodinného rozpočtu, a různé dobrovolnické činnosti.