Kraj udělil Ceny sociálních služeb jako poděkování všem, kteří v sociálních službách působí

9. 10. 2023

Královéhradecký kraj ocenil města, organizace, inovativní projekty a osobnosti, které přispěly mimořádným počinem nebo dlouhodobou systematickou prací k rozvoji, kvalitě a dostupnosti sociálních služeb v regionu. Slavnostní udílení se letos uskutečnilo v hradecké filharmonii a komise udělila dvanáct cen v šesti kategoriích.

Kraj udělil Ceny sociálních služeb jako poděkování všem, kteří v sociálních službách působí

„Náš respekt a úcta patří všem, kteří v sociálních službách pracují. Jsem přesvědčen o tom, že jen vzájemnou synergií soukromého sektoru, samospráv, kraje a státu můžeme docílit toho, abychom byli schopní se postarat o všechny naše občany, které to potřebují. Jsme nejstarší kraj co do věku obyvatel, této skutečnosti si jsme vědomi a pracujeme na tom, abychom vytvořili odpovídající podmínky pro všechny, Královéhradecký kraj dlouhodobě investuje do sítě zařízení poskytujících sociální služby v regionu, například na začátku října jsme dokončili stavbu nového domova pro seniory v Žacléři za 166 milionů korun,“ uvedl hejtman Martin Červíček.

Čtěte dále: Kraj dokončil výsavbu domova pro seniory v Žacléři 

Královéhradecký kraj Cenu sociálních služeb letos vyhlásil potřinácté. Adepty na ocenění mohla nominovat odborná a široká veřejnost, místní samosprávy, členové komisí a výboru rady a zastupitelstva Královéhradeckého kraje, sociální odbory a další. Odborná porota letos vybrala 12 držitelů v šesti kategoriích.

„Bez obětavých a ochotných lidí, kteří v sociálních službách pracují, by nikdy nebyla pomoc možná. Obětují svému povolání čas i energii, vymýšlí nové projekty, jsou schopní zabezpečit provoz všech zařízení, využívají každé příležitosti… Chceme jim poděkovat za to, s jakou láskou a péčí tuto práci dělají. Poskytovaná pomoc v sociálních službách je široká, a velice si vážíme všech pracovníků a dobrovolníků, kteří v nich pracují, a obcí, které sociální služby zřizují, nebo se na jejich provozu podílejí,“ doplnila náměstkyně pro sociální oblast Martina Berdychová.

V kategorii Inovativní projekt ocenil kraj organizace, které významným způsobem investovaly do sociálních služeb, využívají inovativní přístupy v poskytování sociálních služeb, případně využívají moderní technologie.

Cenu získalo Občanské poradenské středisko, o. p. s., Hradec Králové, a to za využití prvků umělé inteligence při poskytování odborného sociálního poradenství.

V kategorii Terénní a ambulantní sociální služby byly oceněny služby poskytované v komunitě, jako například poradenství, prevence, které zvlášť příkladným způsobem poskytují podporu klientům v jejich přirozeném prostředí, příkladně spolupracují s navazující sítí pomoci a s pečujícími osobami.

Cenu získal PROSTOR-PRO a jeho nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Klídek, které doprovází děti a mladé lidi dospíváním. Nabízí všem od 10 do 22 let bezpečný prostor pro řešení potíží a pro smysluplné trávení volného času. Učí je zdravě fungovat v mezilidských vztazích. Jsme jim k dispozici nejen v klubu, ale i v ulicích města, a to bezplatně a anonymně. Sociální služba, která probíhá v pěti obcích Královéhradeckého kraje

Fotogalerii z udílení cen si můžete prohlédnout zde. 

V kategorii Pobytové a sociální služby komise ocenila dvě zařízení, která zvlášť příkladným způsobem poskytují pobytovou péči klientům, příkladně spolupracují s navazující sítí pomoci a s pečujícími osobami. Cenu získaly:

  • Stacionář Cesta Náchod, který pomáhá osobám s mentálním, fyzickým a kombinovaným postižením při překonávání psychických, fyzických, sociálních a jiných důsledků svých postižení;
  • Domov Dolní Zámek v Teplicích nad Metují, kde poskytují pobytovou sociální službu partnerským způsobem osobám, které se z důvodu závislosti převážně na alkoholu nacházejí v nepříznivé sociální situaci a v současnosti nejsou schopny žít bez každodenní podpory zvláštního režimu.
Další kategorií byla Osobnost v sociálních službách, což jsou například sociální pracovníci na obci či manažeři v sociálních službách, kteří se zasadili o dobré jméno sociálních služeb a o pomoc a podporu osobám v nepříznivých sociálních situacích. Ocenění si přebraly tři osobnosti:
  • Lucie Skalská, specialistka Centra duševního zdraví Trutnov RIAPS;
  • Petr Macl, terénní pracovník Domu Matky Terezy Oblastní charity HK;
  • Martin Paseka, terénní sociální pracovník AUFORI, sociální služby s působením v celém Královéhradeckém kraji.
V kategorii Dobrovolnictví ocenil kraj organizace, které připravují dobrovolníky pro práci v sociálních službách, dále organizace aktivně přijímající dobrovolníky, o které v organizaci aktivně pečují a také osoby jako aktivní dobrovolníky. Komise v této kategorii vybrala k ocenění:
  • dobrovolnici Jaroslavu Sauerovou;
  • dobrovolnici Renatu Moravcovou, která je také předsedkyně Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých v Dobrušce a Rychnově nad Kněžnou;
  • Olgu Frühaufovou (In memoriam) za založení Sdružení zdravotně postižených v Náchodě.
Hodnotící komise ještě navrhla zvláštní ocenění Anně Brázdové, vedoucí dobrovolnického centra. Ocenění získala za vedení dobrovolníků, inovativní přístupy, a především za to, že Dobrovolnické centrum Hradec Králové nově funguje od roku 2023 také jako Regionální centrum pro Královéhradecký kraj.

V kategorii Místní samospráva komise oceňuje obec, která se zasazuje o rozvoj sociálních služeb ve svém území, reaguje na potřeby obyvatel v nepříznivé sociální situaci a přispívá významně jak finančně, tak plánováním sociálních služeb do krajské sítě sociálních služeb. Město Hostinné získalo ocenění za analyzování a mapování potřeb obyvatel a rozvoj nízkoprahových služeb pro děti a mládež.