Kraj se opět hlásí o miliony na dětské obědy

30. 3. 2022

Již pošesté se Královéhradecký kraj zapojí do projektu Obědy do škol. Díky němu získají děti ze sociálně slabých rodin i ve školním roce 2022-23 bezplatné stravování ve školních jídelnách.

Již pošesté se Královéhradecký kraj zapojí do projektu Obědy do škol. Díky němu získají děti ze sociálně slabých rodin i ve školním roce 2022-23 bezplatné stravování ve školních jídelnách.

Ministerstvo práce a sociálních věcí prodlužuje výzvu pro podávání žádostí v Operačním programu Potravinová a materiální pomoc. Pro příští školní rok má vyčleněných 100 milionů korun, které zajistí dětem ve věku 3–15 let ze sociálně slabých rodin pravidelnou a kvalitní stravu ve školních jídelnách. Školáci získají oběd, předškoláci celodenní stravování.

Tento projekt má celou řadu efektů. Zlepšuje se jak školní docházka, tak integrace dříve vyčleňovaných dětí do kolektivu vrstevníků i do společnosti jako takové. Děti, kterým nemohou rodiče platit stravování, odcházejí hned po vyučování domů a neúčastní se odpoledních zájmových aktivit a často proto trpí sociálním vyloučením.

Pro letošní školní rok byl rozpočet omezený a kraj tak nemohl přijímat nové školy do projektu. Pro příští školní rok je však opět možnost zapojit i nové školy. Mateřské a základní školy, které mají zájem se do projektu pro příští školní rok zapojit, mají možnost se přihlásit do 11. dubna 2022 na mail lfeuchter@kr-kralovehradecky.cz. S případnými dotazy se můžou obracet na Lucii Feuchter z oddělení regionálního rozvoje.

Jednotlivé školy nejsou žadateli o dotaci, ale jsou partnery kraje, který zajišťuje veškerou administrativu. Škola pouze sleduje docházku zapojených dětí a počet jimi odebraných obědů.

V aktuálním školním roce čerpá v kraji tuto pomoc 558 dětí ze 71 školních zařízení. Projekt kryje náklady na stravné v plné výši.

Obědy jsou financovány z Fondu evropské pomoci nejchudším osobám (FAED) prostřednictvím Operačního programu potravinové a materiální pomoci.