Kraj povede nově koalice pěti stran, hejtmanem byl zvolen proděkan Filozofické fakulty UHK Jiří Štěpán

14. 11. 2016

Novým hejtmanem Královéhradeckého kraje byl na dnešním ustavujícím zasedání zastupitelstva zvolen proděkan Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové Jiří Štěpán (ČSSD). Kromě volby hejtmana volili noví krajští zastupitelé náměstky a členy rady kraje. Bylo také založeno dvanáct výborů zastupitelstva a do funkcí byli zvoleni jejich předsedové.

Krajští zastupitelé na svém ustavujícím zasedání dnes zvolili nové vedení kraje. Do funkce hejtmana byl ve veřejné volbě zvolen proděkan Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové Jiří Štěpán z ČSSD. Hlasovalo pro něj 27 z přítomných 45 zastupitelů, 13 bylo proti a čtyři se zdrželi. Vedení kraje se ujímá koalice ve složení ČSSD, ODS, Koalice pro Královéhradecký kraj, STAROSTOVÉ A VÝCHODOČEŠI a TOP 09. „Věřím, že naše zastupitelstvo bude dobře fungovat a bude pracovní,“ řekl nově zvolený hejtman Jiří Štěpán, který požádal o dobrou spolupráci.

Kdo byl zvolen do vedení kraje?

Hejtman: Jiří Štěpán (ČSSD)

  • oblast integrovaného záchranného systému, krizového řízení, zahraniční vztahy, oblast vědy, výzkumu a inovací
1. Náměstek: Martin Červíček (ODS)
  • oblast dopravy a silničního hospodářství
Náměstek: Vladimír Derner (Koalice pro KHK)
  • oblast sociální
Náměstek: Aleš Cabicar (TOP 09)
  • oblast zdravotnictví
Náměstkyně: Martina Berdychová (STAN A VČ) – neuvolněná členka rady
  • oblast školství, kultury a sportu
Členové rady:

Pavel Hečko (ČSSD)

  • oblast regionálního rozvoje, evropských grantů, dotací a cestovního ruchu
Karel Klíma (Koalice pro KHK)
  • oblast vodního hospodářství, životního prostředí a zemědělství
Václav Řehoř (ODS)
  • oblast investic a majetku
Rudolf Cogan (STAN A VČ)
  • oblast ekonomiky
Na programu ustavujícího zastupitelstva bylo také zřízení výborů zastupitelstva a zvolení jejich předsedů. Bylo zřízeno celkem dvanáct výborů, z toho ve čtyřech případech budou předsedové výborů pro svou funkci uvolněni. Jedná se o výbory finanční, kontrolní, výbor pro životní prostředí a zemědělství a výbor pro hospodářskou spolupráci a pracovní příležitosti.

Výbory zastupitelstva a jejich předsedové

Výbor finanční – uvolněný předseda: Milan Sommer (TOP 09)

Výbor kontrolní – uvolněný předseda: Jindřich Outlý (ANO)

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost – předsedkyně: Edita Vaňková (ČSSD)

Výbor sociální – předsedkyně: Jana Drejslová (ODS)

Výbor zdravotní – předsedkyně: Dana Kracíková (STAN a VČ)

Výbor pro dopravu – předseda: Josef Dvořák (ČSSD)

Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch – předseda: Oldřich Vlasák (ODS)

Výbor pro kulturu a památkovou péči – předseda: Zdeněk Fink (Koalice pro KHK)

Výbor pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity – předseda: Adolf Klepš (TOP 09)

Výbor pro životní prostředí a zemědělství – uvolněný předseda: Otakar Ruml (KSČM)

Výbor bezpečnostní – předseda: Jan Sobotka (STAN a VČ)

Výbor pro hospodářskou spolupráci a pracovní příležitosti – uvolněný předseda: Martin Hanousek (Piráti + SZ)

Zastupitelé schválili, že příští jednání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje se bude konat 5. prosince 2016.

Kraj povede nově koalice pěti stran, hejtmanem byl zvolen proděkan Filozofické fakulty UHK Jiří Štěpán

Kraj povede nově koalice pěti stran, hejtmanem byl zvolen proděkan Filozofické fakulty UHK Jiří Štěpán