Informace k výskytu koronaviru v Evropě

26. 2. 2020

Vedle Číny je nově ve věci šíření korovaniru prohlášena za rizikovou oblast severní Itálie - region Lombardie a Benátek. Ministerstvo zdravotnictví systematicky monitoruje situaci kolem koronaviru 2019-nCoV a je v úzkém spojení jak s Evropským střediskem pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC), tak i s experty ze Světové zdravotnické organizace (WHO). Níže zveřejňujeme souhrnné informace pro občany. V příloze najdete také dokument s doporučenými opatřeními, který vydala krajská hygienická stanice.

Informace v souvislosti s aktuálním výskytem čínského koronaviru

Situaci řeší Ministerstvo zdravotnictví ČR prostřednictvím orgánů ochrany veřejného zdraví obyvatelstva – pro Královéhradecký kraj je to Krajská hygienická stanice v HK.

 

Doporučení MZ ČR pro jedince s cestovatelskou anamnézou.

 

Co dělat, pokud jste přicestovali v posledních 14 dnech z oblasti nákazy novým koronavirem (centrální Čína, provincie Hubei, Wuhan a další dle aktuální epidemiologické situace), či jste přestupovali na velkých asijských mezinárodních letištích a NEMÁTE žádné příznaky onemocnění:

 1. 1. Po celou dobu maximální inkubační doby, tj. 14 dnů od odletu z oblasti nákazy zůstaňte pokud možno doma, minimalizujte kontakt s ostatními lidmi.
 2. 2. Často si myjte ruce mýdlem a vodou, příp. používejte dezinfekční prostředky na bázi min. 70 % alkoholu.
 3. 3. Kontaktujte telefonicky pracoviště protiepidemického odboru místně příslušné krajské hygienické stanice, kterározhodne o náležitých protiepidemických opatřeních včetně případné karantény.
 4. 4. Váš všeobecný praktický lékař vám vystaví případné potvrzení o nařízení karantény.
 5. 5. Pokud se objeví příznaky jako teploty, kašel, dušnost, kontaktujte telefonicky místněpříslušnou kliniku infekčního lékařství.
 6. 6. Pokud jste byli vyzváni k vyšetření na infekční kliniku, nejezděte hromadnou dopravou. Pokud je to možné, nasaďte si ochrannou ústní roušku, do čekárny vstupte až na základě domluvy s personálem infekční kliniky.

 

Co dělat, pokud jste přicestovali v posledních 14 dnech z oblasti nákazy novým koronavirem (centrální Čína, provincie Hubei, Wuhan a další dle aktuální epidemiologické situace) či jste přestupovali na velkých asijských mezinárodních letištích a MÁTE horečku, kašel nebo dušnost:

 1. 1. Pokud jste doma, nevycházejte – vyhněte se kontaktu s ostatními lidmi.
 2. 2. Často si myjte ruce mýdlem a vodou, příp. používejte dezinfekční prostředky na bázi min. 70 % alkoholu.
 3. 3. Při kašli a kýchání si zakrývejte ústa a nos kapesníkem nebo paží či rukávem, NE RUKAMA!
 4. 4. Kontaktujte telefonicky místně příslušnou kliniku infekčního lékařství.
 5. 5. Pokud jste byli vyzváni k vyšetření na infekční kliniku, nejezděte hromadnou dopravou. Pokud je to možné, nasaďte si ochrannou ústní roušku, do čekárny vstupte až na základě domluvy s personálem infekční kliniky.

 


 

Pokud nemáte obtíže a vracíte se z rizikové oblasti, kontakujte:

Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje, www.khshk.cz

Telefon: 495 058 111 v denní době,e-mail: khshk@khshk.cz

Sdělte na váskontakta epidemiolog (pokud v té chvíli nebude k zastižení) se s vámi spojí.

 

Pokud máte obtíže a vracíte se z rizikové oblasti, VOLEJTE IHNED:

Klinika infekčních nemocí Fakultní nemocnice Hradec Králové

Telefon:

v pracovní době 7:30 – 15:30 hod. 601 130 894

mimo pracovní dobu 15:30 –7:30 hod. 721 417 310

 


 

Níže naleznete další informace a odkazy na web MZ ČR:

Aktuální informace o čínském koronaviru 2019-nCoV https://www.mzcr.cz/dokumenty/informace-pro-obcany-v-souvislosti-s-aktualnim-vyskytem-cinskeho-koronaviru-2019_18415_1.html.Tato stránka je průběžně aktualizována, najdete zde i odpovědi na konkrétní dotazy např. ohledně zásilek z čínských obchodů nebo používání textilních roušek.

Ministerstvo zdravotnictví nařídilo Letišti Praha ochranné opatření http://www.mzcr.cz/dokumenty/ministerstvo-zdravotnictvi-naridilo-letisti-praha-ochranne-opatreni_18417_1.html

Záznam tiskové konference k aktuální situaci v souvislosti s výskytem onemocnění koronavirem v Evropě http://www.mzcr.cz/dokumenty/tiskova-konference-k-aktualni-situaci-v-souvislosti-s-vyskytem-onemocneni-korona_18416_1.html

Informace k výskytu koronaviru v Evropě

Soubory ke stažení