Hejtman Štěpán: Na Rychnovsku se mohou lidé cítit opět o něco bezpečněji

6. 6. 2017

Po třiceti letech začala v Solnici opět fungovat policejní služebna, a to detašované pracoviště odboru cizinecké policie krajského policejního ředitelství. Místo zde prozatím našlo šest policistů, jejichž počet se má do budoucna ještě navýšit. Existence nové služebny je vyústěním spolupráce státu, kraje a města a plní se tak další předpoklady pro to, aby se pocit bezpečí obyvatel na Rychnovsku nadále objektivně zvyšoval.

Služebnu otevřeli hejtman Jiří Štěpán, policejní prezident Tomáš Tuhý, starosta Solnice Jan Hostinský a ředitel krajské policie David Fulka.

Když jsme začali problém bezpečnosti na Rychnovsku řešit, nemluvili jsme jen tak do větru. Všichni zainteresovaní vyhodnotili situaci jako potřebnou, byli nám nápomocni a dnes, ani ne po půl roce vyjednávání, máme konkrétní výsledky: novou policejní služebnu,“ řekl hejtman Královéhradeckého kraje Jiří Štěpán. Podle něj vtomto případě zafungovala souhra státu, kraje i okolních obcí a měst. „O tom, že budeme požadovat navýšení počtu policistů pro Rychnovsko, jsme se začali bavit na konci prosince loňského roku. Jsme vpermanentním kontaktu sjednotlivými představiteli Kvasin, Solnice a Rychnova nad Kněžnou. Oceňuji rychlé jednání a jak se všeobecně ministr vnitra, policejní prezident i celá policie kvěci postavili. Jsem rád, že jsem řešení tohoto problému mohl pomoci,“ doplnil hejtman Štěpán, který zároveň věří, že se otevřením nové služebny naplní další předpoklady pro to, aby se pocit bezpečí obyvatel na Rychnovsku nadále zvyšoval.

Nová policejní služebna se nachází v opravené budově na Masarykově náměstí v Solnici v těsném sousedství městského úřadu. Od nově přítomných policistů se očekává, že kontroly cizinců zaměstnaných v průmyslové zóně budou důslednější. Služebna je zřízena jako detašované pracoviště odboru cizinecké policie krajského policejního ředitelství. Taková pracoviště jsou zatím zřízena mimo Hradec Králové jen v Trutnově a v Hronově na Náchodsku. VSolnici bude zatím sloužit v nepřetržitém provozu šest policistů. V budoucnu se počítá až se 16 policisty. Pro ČTK to řekl ředitel krajské policie David Fulka. Policie se podle něj se služebnou do Solnice vrací po asi 30 letech.

Prohlídka kanceláře služebny. Hejtmana Štěpána doprovází starosta města Solnice J. Hostinský.
Problémy s bezpečností a veřejným pořádkem se v Kvasinách a okolí objevily, když do rostoucí místní automobilky a do okolních továren dorazily tisíce dělníků, často ze zahraničí. Policie se začala situací intenzivně zabývat loni na podzim, od ledna posílila v lokalitě hlídky. Podle dohody Královéhradeckého kraje a ministerstva vnitra by mělo v oblasti přibýt dalších 36 policistů.

Mezi Královéhradeckým krajem a ministerstvem vnitra bylo také vdubnu uzavřeno memorandum, kde se obě strany zavázaly k vzájemné informovanosti o aktuální bezpečnostní situaci, k pravidelným individuálním konzultacím a ke spolupráci v oblasti přípravy legislativy i nových preventivních programů. „Jestliže chceme, aby se přicházející pracovníci integrovali do společnosti, musíme s vytvořením podmínek pro integraci pomoci. Nebráníme rozvoji průmyslových zón, ale rozvoj nesmí být na úkor bezpečnosti. Problematika zaměstnávání cizinců si zaslouží větší koordinaci, buď vládního zmocněnce, či pověřeného pracovníka MPO,“ uvedl tehdy ministr vnitra Milan Chovanec.

Zdroj: KHK, čtk