Dokončovací práce na silnici vedoucí na Šerlich pokračují

23. 11. 2023

Vzhledem k široké diskuzi, která vznikla na základě reportáže České televize o rekonstrukci silnice z Deštného na Šerlich, bychom rádi upřesnili některé v médiích interpretované informace.

Stavba, jejímž cílem bylo zrekonstruovat zejména vozovku a zvýšit bezpečnost, proběhla za průběžných kontrol dle projektu. Byla velmi náročná a pro řidiče přinesla řadu měsíců nepohodlného objíždění. Proto bylo snahou uvolnit ji do provozu co možná nejdříve a stejně tak, jako na každé jiné obdobné stavbě, byl ten zkušební spuštěn ještě před finálním převzetím a naplánován termín otevření.

V rámci zkušebního provozu přišlo několik podnětů, a to jak ze strany řidičů, tak po provedení zátěžové zkoušky i ze strany stavbu dozorující Údržby silnic Královéhradeckého kraje. Byly zejména o potřebě zajištění většího komfortu pro bezpečné míjení objemnějších vozidel.

Proto se hejtman Martin Červíček rozhodl ve stanoveném termínu namísto slavnostního otevření pro celkovou kontrolu rekonstruovaného úseku silnice. O změně kraj informoval i zástupce médií.

Na základě prohlídky byly doobjednány doplňující stavební úpravy, a to zpevnění ploch pro vyhýbání vozidel a úprava svodidel na místech, která by mohla komplikovat vyhýbání např. protijedoucích sypačů a autobusů.

Dokončovací práce pro bezproblémový a bezpečný provoz na tomto frekventovaném horském úseku by měly být hotovy v horizontu cca dvou týdnů. Teprve poté dojde ze strany kraje k převzetí stavby a bude otevřena do ostrého provozu.

Současně společně se silničáři pracujeme na plánu a způsobu zimní údržby na této silnici a proběhne také jednání s autobusovými dopravci.

V letošním roce kraj při rekonstrukcích a opravách krajské silniční sítě úspěšně zrealizoval 92 dopravních staveb za více jak 1,42 miliardy korun.