Do nemocnic v Královéhradeckém kraji nastoupí 31 nových lékařů, sedm z nich jsou pediatři

5. 6. 2019

Správní rada Zdravotnického nadačního fondu Královéhradeckého kraje udělila stipendia pro akademický rok 2018/2019. Jedenatřicet studentů 6. ročníku lékařských fakult si mezi sebe rozdělí 4,1 milionu korun a po absolvování lékařské fakulty nastoupí do specializačního vzdělávání v některém ze 14 vybraných nejpotřebnějších oborů v nemocnicích v kraji.

„Účelem zdravotnického nadačního fondu je podporovat rozvoj zdravotnictví v regionu. Stipendijní program na získávání lékařů pro krajské nemocnice je úspěšný. Pro akademický rok 2018/2019 evidujeme 31 žádostí o stipendium a správní rada všem vyhověla. Na čtyři roky jsme tak pro nemocnice v kraji zajistili 31 nových lékařů. Vzhledem k tomu, že stipendisté budou pracovní smlouvy uzavírat až po ukončení akademického roku, zatím není zatím známo, ke kterým poskytovatelům zdravotních služeb na území Královéhradeckého kraje nastoupí,“ uvedl náměstek pro zdravotnictví Aleš Cabicar.

Stipendia kraj vyplácí studentům, kteří po absolvování lékařské fakulty nastoupí do specializačního vzdělávání v některém ze 14 vybraných nejpotřebnějších oborů. Studenti se zavazují pracovat na akreditovaném pracovišti poskytovatele zdravotních služeb na území Královéhradeckého kraje ve zvoleném oboru po dobu stanovenou vyhlášeným stipendijním programem, a to po dobu 48 měsíců ode dne vzniku pracovního poměru podle uzavřené pracovní smlouvy nepřetržitě.

Sedm pediatrů

Jeden student šestého ročníku může získat stipendium ve výši 150 000 korun, pokud bude po dokončení studia zařazen do specializačního vzdělávání v oborech: vnitřní lékařství, pediatrie, anesteziologie a intenzivní medicína, gynekologie a porodnictví a radiologie a zobrazovací metody. Jsou to obory s aktuálně největším nedostatkem lékařů v krajských nemocnicích.

„V této skupině obdržel Zdravotnický nadační fond Královéhradeckého kraje 20 žádostí o stipendium. Zdravotnictví v kraji silně chybí pediatři, proto mě velice těší, že v letošním roce podpoříme sedm mediků studujících obor pediatrie,“ upřesnil Aleš Cabicar s tím, že osm dalších žadatelů studuje obor vnitřního lékařství, tři anesteziologii a intenzivní medicínu a dva gynekologii a porodnictví.

Částku 100 000 korun vyplatí zdravotnický fond takovému medikovi, který bude po dokončení studia zařazen do specializačního vzdělávání v oborech: psychiatrie, neurologie, radiační či klinická onkologie, chirurgie, pneumologie a ftizeologie, geriatrie, kardiologie a klinická biochemie. Do konce května přišlo 11 žádostí o tuto formu stipendia, přičemž osm žadatelů studuje obor chirurgie, jeden kardiologii, jeden klinickou biochemii a jeden obor pneumologie a ftizeologie.

„Loni udělil Zdravotnický fond Královéhradeckého kraje 39 stipendií v celkovém objemu 5,2 milionu korun. Od roku 2015 jsme takto získali na osm desítek mladých lékařů,“ doplnil náměstek Cabicar.