Destinační společnosti dostanou od kraje na provoz 4,9 milionu korun

11. 4. 2023

Královéhradecký kraj znovu navýší finanční podporu, kterou každoročně poskytuje oblastním destinačním společnostem. V letošním roce každá ze sedmi společností obdrží 315 tisíc korun navíc k základním 385 tisícům korun. Peníze pomohou nejen s náklady na provoz, ale hlavně s rozvojem cestovního ruchu v jednotlivých turistických oblastech regionu.

„Navýšení finanční podpory krajských destinačních společností se nám poprvé podařilo v loňském roce a jedná se o důležitý krok, který napomáhá jednotlivé společnosti stabilizovat. Jejich destinační management je pro náš kraj velmi důležitý, a proto jsem rád, že i letos můžeme v konečném výsledku dát každé ze sedmi organizací celkově 700 tisíc korun na činnosti v oblasti rozvoje cestovního ruchu,“ řekl hejtman Martin Červíček.

V Královéhradeckém kraji působí celkem sedm certifikovaných destinačních společností a všem byla pro letošní rok udělena maximální výše příspěvku 315 tisíc korun, a to formou dotace na individuální účel z rozpočtu kraje. O tu jednotlivé destinační společnosti žádaly kraj z důvodu finanční náročnosti jejich provozu a aktivit.

„Destinační společnosti mají v systému podpory cestovního ruchu své nezastupitelné místo. Jejich zaměstnanci udržují kontakty s místní samosprávou, mají výborně zmapované spádové oblasti a strategicky se podílí na trvale udržitelném rozvoji turistiky v regionu. Letošní navýšená částka na jejich podporu činí celkem 2,2 milionu korun a využita bude například na nové projekty či reklamní kampaně, které zabezpečí jejich další rozvoj,“ uvedla náměstkyně pro cestovní ruch Martina Berdychová.

Sedm destinačních společností, Krkonoše, Podkrkonoší, Český ráj, Hradecko, Broumovsko, Kladské Pomezí a Orlické hory a Podorlicko, pokrývá celé území regionu a kraj je v letošním roce podpoří celkovou částkou 4,9 milionu korun.

Pro oblast cestovního ruchu jsou destinační společnosti nezastupitelné ve spolupráci s obcemi, podnikateli, provozovateli památek, zástupci chráněných území, neziskovými organizacemi či pořadateli kulturních i sportovních akcí. Jejich rozvoj podporuje a aktivity koordinuje Královéhradecká krajská centrála cestovního ruchu. Zástupci jednotlivých organizací jsou také členy jejího profesního poradního orgánu.