Česko-polské pohraničí oživí miliony z evropských fondů

15. 3. 2019

Dalších sedm projektů týkajících se Královéhradeckého kraje získá z programu Interreg V-A Česká republika-Polsko dotaci 6,5 milionu EUR, tedy zhruba 166 milionů korun. Evropské peníze podpoří například vznik cyklotras v okolí Nového Hrádku nebo záchranu hradu Vízmburk.

Celkově program Interreg V-A Česko-Polsko pomůže s realizací 15 projektů z celého podporovaného území.

„Partneři z Královéhradeckého kraje byli při schvalování projektů opět nejúspěšnější, podpořené projekty výrazně napomohou rozvoji cestovního ruchu v našem regionu. Pro české turisty a další zájemce o přírodní a kulturní atraktivity tak budou zpřístupněna další zajímavá místa v blízkém polském příhraničí, naopak polští návštěvníci budou moci objevovat dosud málo známé atraktivity v našem kraji,“ zdůraznil krajský radní Pavel Hečko odpovědný za oblast regionálního rozvoje, grantů, dotací a cestovního ruchu.

Okolí Nového Hrádku na Náchodsku se stane pro cyklisty atraktivnější díky projektu „Zlepšení dostupnosti a obnova kulturních aktivit v oblasti polsko-českého pohraničí“. Nové cyklotrasy propojí českou obec a polský Lewin Kłodzki, který navíc vybuduje osvětlení tamní největší atrakce – historického železničního viaduktu.

Česká Skalice a Žďárky chtějí pomocí projektu „Na kole Kladským pomezím“ dobudovat chybějící cyklistickou infrastrukturu a všechny dostupné atrakce více přiblížit návštěvníkům, především z řad cyklistů.

Svazek měst a obcí Krkonoše se zapojí do projektu „Po stopách regionální výroby a tradice v polsko-českém regionu Jelenohorské kotliny, Jizerských hor a Krkonoš“. Díky němu návštěvníci poznají výrobu tradičních potravin a budou si moci vyzkoušet vlastní dovednosti.

Sdružení pro Vízmburk zachraňující stejnojmenný hrad se účastní projektu „Po stopách společné středověké historie“. Historicky atraktivní stezka spojí Vízmburk a Ząbkowice Śląskie jako centra historických událostí husitských válek. Stezka s 19 zastaveními bude vhodná k několikadenní cestě po památkách. Hrady na obou jejích koncích projdou rekonstrukcí a otevřenou se návštěvníkům.

Propagovat řemeslné tradice regionu chce město Jaroměř s pomocí projektu „Centra tradičních řemesel na cestě Via Fabrilis“. Centra se budou nacházet v památkově chráněných objektech, jedním z nich bude Centrum pro zdobení papíru v Jaroměři.

„Cesta Valdštejnských architektů“ chce lépe využít potenciál památek z doby slavného vojevůdce. Polská strana zpřístupní nádvoří zámku Gorzanów, Jičín upraví část Čestného dvora ve Valdštejnské lodžii. Nová turistická trasa zahrnuje ještě zámky Humprecht a Náchod a muzeum Klodzko.

V rámci podpory destinačního managementu navíc uspěl projekt „Hrady a zámky nás spojují“ připravený Destinační společností Orlické hory a Podorlicko. Rozděloval se také fond mikroprojektů. Všechny podpořené mikroprojekty naleznete zde.

Program Interreg V-A ČR-Polsko dosud v programovém období 2014-2020 podpořil 68 velkých projektů s vazbou na Královéhradecký kraj celkovou dotací dvě miliardy korun. Uvedená celková dotace se již začíná blížit částce 2,4 mld. Kč, kterou získaly projekty s účastí partnerů z Královéhradeckého kraje v programovém období 2007-2013. Více informací o všech projektech najdete zde.

V současnosti je možno v programu Interreg V-A ČR-Polsko připravovat projekty do prioritní osy 3 - Vzdělávání a kvalifikace. Lze připravovat i mikroprojekty do prioritních os zaměřených na rozvoj potenciálu přírodních a kulturních zdrojů a na spolupráci institucí a komunit. Kromě toho je možno připravovat projekty do dalších programů a fondů s mezinárodním aspektem. Jedná se např. o nadnárodní program Interreg Central Europe, programy URBACT III, ESPON 2020, komunitární programy, donorské fondy (EHP a Norské fondy, Mezinárodní visegrádský fond) apod.

Uchazeči o dotace z Evropské unie v rámci programu Interreg V-A ČR-Polsko i dalších mezinárodních programů mohou získat bezplatně informace a potřebné konzultace ke svým projektovým záměrům na oddělení evropských grantů Krajského úřadu Královéhradeckého kraje (Ing. Roman Klíma - tel. 495 817 492, e-mail rklima@kr-kralovehradecky.cz).

Výroční akce programu Interreg V-A Česká republika - Polsko