Ukrajinským uprchlíkům pomůže krajské asistenční centrum pomoci

27. 2. 2022

Královéhradecký kraj ve spolupráci s krajským hasičským záchranným sborem a krajským ředitelstvím Policie ČR zahájil přípravy zřízení krajského asistenčního centra pomoci Ukrajině. Centrum by mělo fungovat od úterý 1. března. V provozu bude nepřetržitě 24 hodin denně, sedm dní v týdnu a sloužit bude primárně k příjmu uprchlíků z válkou zasažené Ukrajiny a jejich dalšímu rozmístění do ubytovacích zařízení.

Na základě závěrů ústředního krizového štábu jsme začali společně s řediteli krajského integrovaného záchranného systému organizovat zřízení krajského asistenčního centra pomoci Ukrajině, které zajistí příjem a pomoc ukrajinským občanům, kteří v našem kraji budou hledat dočasné útočiště. Ze své profesní praxe vím, jak důležité je systémové řízení při jakékoliv krizové situaci. Po prvotních spontánních reakcích široké veřejnosti, za které všem děkuji, je nyní potřeba přistoupit k systémové kooperaci a informace transformovat do prostředí jednotlivých krajů a možností každého z nich,“ informoval hejtman Martin Červíček.

Do zajištění systému přijetí a dalšího pobytu uprchlíků jsou zapojeny složky IZS, Odbor azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra ČR (OAMP), Všeobecná zdravotní pojišťovna i dobrovolníci z řad českých občanů.

Centrum pomoci Ukrajině by kromě koordinace uprchlíků mělo také sloužit pro předávání informací a součinnost s administrativou v souvislosti s krizí na Ukrajině.

Přesné umístění centra kraj zveřejní v pondělí. Existuje více variant, nacházet se bude ale s jistotou v Hradci Králové. Kromě toho kraj spolupracuje s Hasičským záchranným sborem Královéhradeckého kraje na přípravě centra pro materiální humanitární pomoc.

Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje je připraven zapojit se především do systému organizace humanitární pomoci v regionu. Jako shromaždiště jsme vytipovali i prostory v našich areálech, které mohou být pro tyto účely využity,“ sdělil ředitel krajských hasičů David Pouč.