Nový Hrádek oslavil titul krajské vesnice roku

26. 8. 2019

Oficiální tečku za letošním krajským kolem soutěže Vesnice roku udělalo sobotní předávání ocenění na Novém Hrádku. Městys na Náchodsku se pyšní zlatou stuhou pro vítěze a bude náš kraj reprezentovat v celostátním finále. Modrou stuhu za společenský život získalo Strážné (TU). Bílou stuhu za činnost mládeže udělila porota obci Nepolisy (HK). Oranžovou stuhu za spolupráci obce se zemědělským subjektem má Rudník (TU). Porotci udělili také druhé a třetí místo. Na pomyslných stupíncích vítězů tak stanuly Žďár nad Metují (NA) a Vilantice (TU). Další obce si mezi sebou rozdělily ceny hejtmana.

O titul Vesnice roku se v kraji letos ucházelo 12 obcí. Odborná porota je všechny navštívila a následně rozhodla o vítězi. Slavnostní předání všech ocenění se uskutečnilo v sobotu 10. srpna ve vítězné obci.

„Velice si cením všech, kdo mají odvahu se do soutěže přihlásit. Prakticky ve všech obcích, které jsem v posledních letech navštívil, je patrné, jak na jejich rozvoji občané pracují a zvelebují je. Konkurence v této soutěži je tedy obrovská. Přesvědčit porotce k udělení některé z hlavních cen není nic jednoduchého,“ řekl hejtman Jiří Štěpán.

"Královéhradecký kraj je úžasným místem pro život. Nejen díky životnímu prostředí, dobré infrastruktuře, pracovním příležitostem a kvalitnímu školství a zdravotnictví, ale také díky stovkám obcí, spolků a dalších subjektů, které udržují tradice, pracují na svém rozvoji a zkrátka žijí naplno. Všem lidem, kteří se každodenně zasluhují o krásný život v našem regionu, moc děkuji a samozřejmě gratuluji oceněným," hodnotí první náměstek Martin Červíček.

Tabulka výsledků

kategorie obec cena

ZLATÁ STUHA - vítěz

městys Nový Hrádek

1 mil Kč od MMR + 175 000 Kč od KHK

Postup do celostátního kola

MODRÁ STUHA – za společenský život

obec Strážné

600 000 Kč od vyhlašovatele

BÍLÁ STUHA – za činnost mládeže

obec Nepolisy

600 000 Kč od vyhlašovatele

ORANŽOVÁ STUHA – za spolupráci obce a zemědělského subjektu

obec Rudník

600 000 Kč od vyhlašovatelea postup do celostátního kola

2. místo v soutěži

obec Žďár nad Metují

500 000 Kč od KHK

3. místo v soutěži

obec Vilantice

250 000 Kč od KHK

Cena hejtmana za systematickou podporu dostupnosti služeb na venkově

obec Božanov

50 000 Kč od KHK

Cena hejtmana za významný podíl občanů na rozvoji obce

obec Vrbice

50 000 Kč od KHK

Cena hejtmana za trvale udržitelný rozvoj obce

obec Mokré

25 000 Kč od KHK

Cena hejtmana za podporu aktivního trávení volného času

obec Nahořany

25 000 Kč od KHK

Cena hejtmana za podporu místních tradičních řemesel

obec Deštné v Orlických horách

20 000 Kč od KHK

Cena hejtmana za udržování venkovského charakteru obce

obec Suchovršice

20 000 Kč od KHK

Cena hejtmana za moderní knihovnické a informační služby

obec Nepolisy

10 000 Kč od KHK

Cena SPOV za udržování generační sounáležitosti na venkově

obec Mokré

15 000 od vyhlašovatele

Cena naděje pro živý venkov – za podporu obyvatel obce napříč generacemi

obec Vilantice

Postup do celostátního kola

Zlatá cihla v Programu obnovy venkova Královéhradeckého kraje 2019, kategorie B – obnova či rekonstrukce staveb venkovské zástavby – Informační centrum v místní části Lhota u Nahořan

obec Nahořany

Cílem udílení tohoto ocenění je získat evidenci a přehled o těchto stavbách a také tyto stavby zveřejnit v každoročně vydávané propagační publikaci "STAVBY VENKOVA"

Koláčová cena za vynikající borůvkové koláče

obec Deštné v Orlických horách

Inovativní obec

obec Božanov

Postup do celostátního kola – vítěz celostátního kola získá vůz Citigo na půlroku

Fotogalerie