V Novém Městě se sloučí střední odborná škola s průmyslovou

13. 4. 2011 Autor: Jiří Hošna

Střední odborná škola a učiliště se od začátku příštího školního roku sloučí se střední průmyslovou školou v Novém Městě nad Metují. Rozhodli o tom dnes krajští radní, o návrhu bude ještě hlasovat krajské zastupitelstvo. Sloučení škol je nutné především kvůli poklesu žáků, kteří opouštějí deváté ročníky základních škol, a zajištění ekonomické stability školy. Cílem optimalizace je i zkvalitnit výuku.

„Sloučení středních škol v Novém Městě nad Metují nejen zmírní negativní dopad demografického poklesu žáků základních škol v dané oblasti, ale zároveň i podpoří efektivitu a vysokou úroveň vzdělávání ve všech daných oborech. Zvýší se také kvalita výuky, konkurenceschopnost školy a posílí její ekonomická stabilita - v současné době je nutné oba subjekty dofinancovávat. Skupiny studentů se budou moci propojovat při volitelných předmětech, učitelé budou působit na škole napříč celou oborovou strukturou,“ uvedl krajský radní pro oblast školství Jiří Nosek.

Za posledních několik let v obou školách výrazně poklesl počet žáků, sloučení by mělo tento jev pomoci částečně odstranit. Zároveň pomůže vytvořit silnější a konkurenceschopnější školu. Žáci se při přijímacím řízení budou hlásit do jedné školy, a i když neuspějí, budou moci být přijati i do jiných nenaplněných a pro ně vhodnějších oborů v rámci školy. Optimalizace rovněž posílí ekonomickou stabilitu školy a umožní jí lépe vynakládat peníze na učební pomůcky a vzdělávání zaměstnanců. Kraj by mohl ve svém rozpočtu podle předběžných odhadů uspořit na výdajích až milion korun ročně.

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje již v březnu schválilo z obdobných důvodů sloučení gymnázia, obchodní akademie a střední zemědělské školy v Hořicích. Optimalizace škol v kraji pokračuje kvůli demografickému poklesu žáků a nadbytečnému počtu míst ve středních školách vytvořených v uplynulém období. Je v souladu s Dlouhodobým záměrem vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Královéhradeckého kraje. Na začátku letošního školního roku byla v Královéhradeckém kraji v prvních ročnících středních škol neobsazena zhruba polovina volných míst z celkového počtu 12.000. Začátkem letošního školního roku pak bylo v devátých ročnících základních škol všech zřizovatelů 4588 žáků.

Další návrh na sloučení středních škol k 1. 8. 2011:

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Nové Město nad Metují, Školní 1377

Střední průmyslová škola, Nové Město nad Metují, Československé armády 376

Nástupnickou organizací bude po sloučení Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Nové Město nad Metují, Školní 1377