V Nové Pace za dotace z EU vzniká vzdělávací centrum

11. 6. 2012 Autor: Jiří Hošna

Centrum odborného vzdělávání pro elektrotechnický a strojírenský průmysl vzniká od března na Integrované střední škole v Nové Pace. Pracuje se na nových učebnách, škola bude mít také novou střechu či sociální zařízení. Vše by mělo být hotovo začátkem příštího roku. Náklady na rekonstrukci dosáhnou zhruba 15 milionů korun, většinu financí se Královéhradeckému kraji podařilo získat z Evropské unie.

„Cílem projektu je zlepšit provozní a materiálně-technické zázemí odborných učeben pro praktickou výuku. Centrum odborného vzdělávání také usnadní uplatnění absolventů na trhu práce, zvýší kvalifikaci zaměstnanců a pomůže snížit nezaměstnanost v Královéhradeckém kraji,“ řekl krajský radní pro oblast školství Jiří Nosek.

Budova školy projde rekonstrukcí, vznikne na ní nástavba s učebnami praktické výuky, aulou, sociálním zařízením. Vše bude nově zastřešeno. Budovu také stavbaři zateplí, vymění v ní okna a vybudují bezbariérový přístup. Centrum odborného vzdělávání také rozšíří a prohloubí spolupráci s podnikateli a úřady práce.

V regionu dosud vznikla čtyři centra odborného vzdělávání při středních odborných školách. Královéhradecký kraj na ně získal 125 milionů korun z Evropské unie. V Hradci Králové bylo loni v září otevřeno Centrum odborného vzdělávání ve strojírenství a OZE na Střední odborné škole a Středním odborném učilišti v Hradební ulici a Centrum odborného vzdělávání pro automobilový průmysl a dopravu při Střední odborné škole a Středním odborném učilišti Vocelova. V Trutnově vylepšilo možnosti vzdělávání Centrum odborného vzdělávání v lesnictví v tamní lesnické akademii, v Náchodě zase Centrum odborného vzdělávání ve stavebnictví.

Obecné informace o projektu:

Název projektu: Centrum odborného vzdělávání pro elektrotechnický a strojírenský průmysl

Registrační číslo: CZ.1.13/4.2.00/21.01123

Prioritní osa: 4. – Rozvoj podnikatelského prostředí

Oblast podpory: 4. 2. – Podpora spolupráce firem se středními školami a učilišti, dalšími regionálními vzdělávacími institucemi a úřady práce, rozvoj inovačních aktivit v regionu

Příjemce dotace (investor): Královéhradecký kraj (odbor školství)

Místo realizace: Objekt dílen ISŠ Nová Paka, Kumburská 1136, Nová Paka

Zástupce investora: Centrum EP, Hradec Králové

Projekt je spolufinancován z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severovýchod.

Přehled financování Max. částka v Kč Max. podíl na celkových způsobilých výdajích v %
Celkové výdaje projektu 14 996 138 100
Poskytnutá dotace 11 141 542 85,00
Vlastní zdroje příjemce*) 3 854 596 15,00

 

*) vlastní zdroje příjemce odpovídají rozdílu celkových způsobilých výdajů projektu a poskytnuté dotace