V Hradci Králové vznikne moderní centrum na obrábění dřeva

12. 6. 2012 Autor: Jiří Hošna

Zhruba 15 milionů korun bude stát stavba a vybavení Centra odborného vzdělávání pro nejmodernější technologie obrábění dřeva, které vzniká od letošního února ve Střední uměleckoprůmyslové škole hudebních nástrojů a nábytku v Hradci Králové. Většinu financí na tento projekt se podařilo Královéhradeckému kraji získat z Evropské unie.

„Vytvořením centra odborného vzdělávání bude využit a rozšířen potenciál Střední uměleckoprůmyslové školy hudebních nástrojů a nábytku. Bude garantovat kvalitu procesu počátečního i celoživotního vzdělávání se zaměřením především na uměleckořemeslné obory v rámci dřevozpracujícího průmyslu,“ řekl krajský radní pro oblast školství Jiří Nosek.

Rekonstrukcí projdou prostory na odloučeném pracovišti školy v Brněnské ulici. Škola bude moci zakoupit nejmodernější strojní zařízení, jako je například pětiosé CNC frézovací centrum na dřevo, CNC soustruh na dřevo a CNC gravírovací laserový stroj. Vznikne technologická strojovna s filtrem pro odsávání dřevního odpadu, briketovacího lisu dřevního odpadu a kompresoru. Zároveň bude vybudována nová počítačová učebna, kde bude umístěno 13 grafických stanic. Rozšířená a vylepšená praktická výuka usnadní vstup absolventů na pracovní trh, zvýší kvalifikaci zaměstnanců a přispěje ke snížení nezaměstnanosti v Královéhradeckém kraji. Prohloubí se také spolupráce s podnikateli.

V regionu dosud vznikla čtyři centra odborného vzdělávání při středních odborných školách. Královéhradecký kraj na ně získal 125 milionů korun z Evropské unie. V Hradci Králové bylo loni v září otevřeno Centrum odborného vzdělávání ve strojírenství a OZE na Střední odborné škole a Středním odborném učilišti v Hradební ulici a Centrum odborného vzdělávání pro automobilový průmysl a dopravu při Střední odborné škole a Středním odborném učilišti Vocelova. V Trutnově vylepšilo možnosti vzdělávání Centrum odborného vzdělávání v lesnictví v tamní lesnické akademii, v Náchodě zase Centrum odborného vzdělávání ve stavebnictví. Pracuje se na Centru odborného vzdělávání pro elektrotechnický a strojírenský průmysl na Integrované střední škole v Nové Pace za asi 15 milionů korun.

 Obecné informace o projektu:

 

Název projektu:

 

Registrační číslo:

Prioritní osa:

Oblast podpory:

 

 

Příjemce dotace (investor):

Zástupce investora:

Místo realizace:

Centrum odborného vzdělávání

pro nejmodernější technologie obrábění dřeva

CZ.1.13/4.2.00/21.01122

4. – Rozvoj podnikatelského prostředí

4. 2. – Podpora spolupráce firem se středními školami a učilišti, dalšími regionálními vzdělávacími institucemi a úřady práce, rozvoj inovačních aktivit v regionu

Královéhradecký kraj, Odbor školství

Centrum EP, Hradec Králové

SUPŠ HNN - odloučené pracoviště pro praktickou výuku, Brněnská 207, 500 06 Hradec Králové

Projekt je spolufinancován z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severovýchod.

 

Přehled financování Max. Částka v Kč Max. podíl na celkových způsobilých výdajích v %
Celkové výdaje projektu 15 084 863,50 100
Poskytnutá dotace 12 822 133,97 85,00
Vlastní zdroje příjemce*) 2 262 729,53 15,00

 

*) vlastní zdroje příjemce odpovídají rozdílu celkových způsobilých výdajů projektu a poskytnuté dotace