Problematika údržby zeleně ve městech a obcích Královéhradeckého kraje

13. 2. 2006 Autor: Čejka Miloš

V areálu Střední zahradnické školy, SOU a OU v Kopidlně se dne 2. 2. 2006 uskutečnil seminář zaměřený na metodickou pomoc kraje městům a obcím při praktickém řešení údržby zeleně jak ve městech a obcích, tak i ve volné krajině.

Seminář organizovaný pod záštitou MUDr. Vambery, gestora za oblast životního prostředí a zemědělství Královéhradeckého kraje se konal za účasti více než 90 zájemců, pro které byly připraveny odborné přednášky zaměřené zejména na legislativu v oblasti ochrany dřevin (RNDr. Krejzlík, Ing. Čejka), techniky řezu dřevin, posuzování jejich funkčního a estetického významu, výsadbu dřevin a zjištění péče o vysázené jedince.

V úvodu semináře vystoupila ředitelka zahradnické školy, Ing. Nosková, která představila školu a nabídku studijních oborů zaměřených na vzdělávání odborníků v oboru zahradnictví. Pan Bc. Šourek, odborný učitel zdejší školy seznámil účastníky s historií zámeckého parku a jeho perspektivou pro další období. Zajímavou kapitolou byla otázka napadení stromů dřevokaznými mykózami a s tím spojené hodnocení provozní bezpečnosti dřevin, kterou přednesl Ing. Klevcov, soudní znalec z oboru zemědělství.

Cenným doplňkem semináře byla v závěru konaná pochůzka po areálu bývalého zámeckého parku v Kopidlně, kde byly a jsou střední zahradnickou školou, za finanční spoluúčasti Královéhradeckého kraje - prováděny odborné zásahy do stávající zeleně s cílem zajistit další perspektivu přestárlých stromů s ohledem na bezpečnost návštěvníků parku při současném respektování estetických kvalit parku.

V souborech, které tvoří přílohu této informace – lze nalézt stručnou rekapitulaci odborné části semináře včetně fotografií z akce.

Závěrem si krajský úřad tímto dovoluje poděkovat vedení Střední zahradnické školy, SOU a OU v Kopidlně za zajištění pěkného zázemí semináře, účastníkům za pozornost a dotazy a Ing. Pavlu Klevcovovi za odbornou úroveň a názornost přednášek.

Pokud bude i v příštím roce ze strany obcí a měst zájem o konání podobného semináře nebo Vás napadnou další podněty k jeho vylepšení, kontaktujte prosím krajský úřad na E-mailové adrese: iloudova@kr-kralovehradecky.cz.

 Soubory ke stažení

soubor ve formátu pdf Problematika údržby zeleně ve městech a obcích
zveřejněno dne: 13. 2. 2006   velikost souboru: 3,6 MB
1. část
soubor ve formátu pdf Problematika údržby zeleně ve městech a obcích
zveřejněno dne: 13. 2. 2006   velikost souboru: 4,2 MB
2. část
soubor ve formátu pdf Problematika údržby zeleně ve městech a obcích
zveřejněno dne: 13. 2. 2006   velikost souboru: 205 kB
Legislativní aspekty
soubor ve formátu pdf Fotoreportáž ze semináře
zveřejněno dne: 13. 2. 2006   velikost souboru: 1,1 MB
 

Fotoreportáž - ukázka

Soubory ke stažení

  • 1 (jpg, 18 kB, 13.2.2006)

  • 3 (jpg, 23 kB, 13.2.2006)

  • 2 (jpg, 19 kB, 13.2.2006)