Na střední školy nastupuje 6 tisíc prváků. Je to málo, ale propad se po letech zastavil

30. 8. 2012 Autor: Imrich Dioszegi

Na střední školy v Královéhradeckém kraji nastoupí na začátku letošního školního roku zhruba 6 tisíc nově přijatých studentů, tedy prváků. To je zhruba stejně jako vloni: dlouholetý prudký úbytek studentů se tak letos konečně zastaví. Přestože přesná čísla o počtech studentů prvních ročníků budou k dispozici až koncem září, je jasné, že třídy středních škol budou stále poloprázdné.

Kraj proto v posledních letech kvůli úbytku studentů dále zeštíhloval síť svých středních škol. „Před šesti lety nastupovalo na střední školy o tisíc prváků více než vloni: pokles byl tedy velmi prudký. Letos očekáváme, že jich do prvních ročníků přijde stejně jako vloni, propad se tedy letos konečně zastavil. Kvůli úbytku studentů se během posledních čtyřech let slučovaly některé školy či se rušily třídy. Přesto je třeba v reformě krajského školství tímto směrem dále pokračovat,“ řekl Jiří Nosek, krajský radní pro oblast školství.

Zeštíhlování, tedy přizpůsobování středoškolské sítě počtu studentů vede, nepřímo ke zkvalitnění úrovně výuky na školách. Kvůli nedostatku studentů jsou totiž přijímáni žáci bez potřebných studijních předpokladů, kteří pak v mnoha případech na studium nestačí a musí přestoupit na – pro ně - vhodnější obory. Úroveň vyučování na studijně náročnějších školách tak může klesat, protože se přizpůsobuje právě těmto žákům.

„Za objektivnost kritérií pro přijímání žáků odpovídají ředitelé škol. Vzhledem k nestandardizovanému systému klasifikace na základních školách je vhodné, aby u maturitních oborů byl pro přijetí převažujícím kritériem s nejméně poloviční vahou výsledek přijímací zkoušky, a to bez ohledu na klasifikaci ze základní školy,“ dodal radní Jiří Nosek.

Královéhradecký kraj je v současné době zřizovatelem stovky škol či školských zařízení. Patří mezi ně mimo jiné gymnázia, průmyslové školy, střední odborné školy, vyšší odborné školy, odborná učiliště či základní speciální školy. Dále také školní družiny, školní kluby, školská zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, internáty, domovy mládeže, dětské domovy, pedagogicko-psychologickou poradnu, speciálně pedagogická centra, školní jídelny, školní hospodářství či školní polesí.