Kraj sloučí hořické střední školy, chce zlepšit výuku a ušetřit

2. 3. 2011 Autor: Jiří Hošna

Královéhradecký kraj od příštího školního roku sloučí tři hořické střední školy - gymnázium, obchodní akademii a střední zemědělskou školu. Díky tomuto kroku kraj nejen ušetří finance, ale i zkvalitní výuku. Zejména hořické gymnázium tak bude v nadcházejících letech opět moci plnit svou roli výběrové školy. Se sloučením škol dnes souhlasili krajští radní, návrh projedná ještě březnové zastupitelstvo.

„Kraj ke sloučení středních škol v Hořicích musel přistoupit vzhledem k poklesu žáků, kteří opouštějí základní školy. V Hořicích je v současné době pět škol poskytujících střední vzdělání, což je značný počet vzhledem k velikosti města a počtu jeho obyvatel. Díky sloučení škol ušetří kraj ročně provozní náklady ve výši zhruba 1,5 milionu korun a k tomu 800 tisíc korun za nájemné, zkvalitní se rovněž výuka. Hořické gymnázium bude moci opět plnit svou roli výběrové školy,“ uvedl krajský radní pro oblast školství Jiří Nosek.

Škola bude moci po sloučení efektivně využít pedagogy napříč celou oborovou strukturou, skupiny žáků se budou moci propojovat při volitelných předmětech, zvýší se také její konkurenceschopnost. Všichni uchazeči se budou při přijímacím řízení hlásit do jedné školy a podle výsledků pak budou moci být přijati do oborů, které pro ně budou nejvhodnější. Gymnázium bude moci své studenty lépe vybírat a klást na ně větší nároky. Úspory vzniknou zejména díky tomu, že by se školy měly postupně přestěhovat do budov, které patří kraji. V současné době sídlí gymnázium v budovách města, kde musí platit nájem.

Optimalizace škol v kraji pokračuje kvůli demografickému poklesu žáků a nadbytečnému počtu míst ve středních školách vytvořených v uplynulém období. Je v souladu s Dlouhodobým záměrem vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Královéhradeckého kraje. Na začátku letošního školního roku byla v Královéhradeckém kraji v prvních ročnících středních škol neobsazena zhruba polovina volných míst z celkového počtu 12.000. Na začátku letošního školního roku pak bylo v devátých ročnících základních škol všech zřizovatelů 4588 žáků.

Návrh na sloučení středních škol k 1. 8. 2011:

  • Gymnázium a Střední odborná školy, Hořice, Husova 1414
  • Obchodní akademie, Hořice, Šalounova 919
  • Vyšší odborná škola rozvoje venkova a Střední zemědělská škola, Hořice, Riegrova 1403