Havarijní stav náchodské nemocnice: bez rekonstrukce vyjde udržení jejího provozu na 100 milionů ročně

10. 9. 2012 Autor: Jiří Hošna

Oblastní nemocnice Náchod již léta poskytuje špičkovou zdravotní péči v nevyhovujících prostorách a potýká se s havarijním stavem řady pracovišť. To provoz náchodské nemocnice prodražuje. Projekt rekonstrukce, která se na jaře příštího roku rozběhne, je nejefektivnějším řešením, jak dlouholeté problémy největší krajské nemocnice vyřešit.

„Zásadní je zcela havarijní stav všech sítí nemocnice a nerekonstruovatelný stav operačních sálů. V této podobě nemůže nemocnice dlouho fungovat dál, v podstatě se jen prohlubuje krize. Bez připravované rekonstrukce vyjde jen holé udržení provozuschopnosti nemocnice na 100 milionů korun ročně,“ uvedl ředitel náchodské nemocnice Miroslav Vávra.

Celkové náklady na dostavbu a modernizaci náchodské nemocnice činí zhruba 1,169 miliardy korun. Kraj by z evropské unie chtěl získat přes 400 milionů korun, na dalších 600 milionů by si musel vzít úvěr. Zbytek by hradil ze svého rozpočtu. O peníze na nákup nových technologií, vybavení a zařízení pro nemocnici by kraj případně žádal Evropskou unii v rámci dalšího projektu.

„Tato rekonstrukce je nejúspornějším řešením, které zabezpečí na dlouhá léta odpředu nejdůležitější krajské zdravotnické zařízení a plánoval se již dlouhou řadu let. Projekt je redukcí návrhu generelu, který vznikl v minulém volebním období a počítal s investicí 2 miliardy korun: ten jsme odmítli a redukovali tento návrh na smysluplné řešení, které nyní realizujeme,“ uvedl královéhradecký hejtman Lubomír Franc.

Díky stavbě vznikne hlavní pavilon nemocnice, kde budou působit například operační sály, na ní navazující objekt lůžkové části a budovy pro nemocniční zázemí. Projekt také počítá s budování zpevněných ploch, terénními úpravami či výstavbou opěrných zdí v nemocničním areálu, který leží ve svahu.

Náchodská nemocnice je největší oblastní nemocnicí Královéhradeckého kraje: její spádová oblast je až 150 tisíc obyvatel a na svých odděleních nabízí na 650 lůžek.

Fotogalerie